Naga MarketskrukZarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie ustalenia VII programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach którego spółka może emitować obligacje publiczne, podał Kruk. Środki pozyskane w ramach programu zostaną przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.

Środki z emisji przeznaczone zostaną przeznaczone na bieżące finansowanie

“Emisje poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach programu będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Poszczególne emisje obligacji mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji w szczególności w zakresie zasad ustalania oprocentowania i jego wysokości, przy czym szczegółowe warunki emisji każdej serii obligacji zawarte będą w prospekcie emisyjnym i ostatecznych warunkach poszczególnych emisji obligacji” – czytamy w komunikacie.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane, podano.

“Środki pieniężne pozyskane w ramach programu przeznaczone zostaną na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku” – czytamy dalej.

“Program będzie przede wszystkim ponownie skierowany do inwestorów indywidualnych, ale – tak jak i poprzednio – nie wyklucza on transz dla inwestorów instytucjonalnych. Z tego powodu łączna wartość programu jest taka sama, jak w przypadku obecnego VI programu i wynosi do 700 mln zł” – powiedział prezes Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że obligacje są ważnym źródłem finansowania Grupy Kruk, a także realizacją strategii ich dywersyfikacji.

Te artykuły również Cię zainteresują

“Począwszy od 2013 roku, regularnie emitujemy prospektowe obligacje publiczne, których łączna wartość wyniosła 478 mln zł. Środki te przeznaczyliśmy na finansowanie działalności inwestycyjnej i operacyjnej Grupy Kruk. Co prawda obecnie, w związku z pandemią koronawirusa, ograniczyliśmy zakupy nowych portfeli wierzytelności, jednak naszym celem jest przygotowanie grupy na powrót do aktywności inwestycyjnej w kolejnych miesiącach. Dzisiejsze przyjęcie programu umożliwia złożenie prospektu do KNF i daje możliwość emisji obligacji publicznych przez kolejne 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia dokumentu przez KNF. Z uwagi na obecne utrudnienia, m.in. konieczność pracy zdalnej, z wyprzedzeniem rozpoczynamy prace nad procedowaniem prospektu” – dodał prezes.

Kruk dotychczas wyemitował niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej 2,4 mld zł, z czego 1,1 mld zł już wykupił.

Obecnie Kruk posiada otwarty VI programu emisji obligacji, z którego może korzystać jeszcze do 4 lipca 2020 roku.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here