Naga MarketsKruk dokonał przydziału 700 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii AK3 o łącznej wartości nominalnej równej 70 mln zł. Była to trzecia emisja spółki w ramach nowego VII Programu Obligacji. Zainteresowanie obligacjami przekroczyło podaż – stopa redukcji wyniosła 28,2%.

Zapisy trwały od 24 maja do 8 czerwca 2021 roku. Łączna wartość zapisów na 5-letnie niezabezpieczone obligacje Kruka o stałym oprocentowaniu na poziomie 4% w skali roku wyniosła 97,5 mln zł, a stopa redukcji sięgnęła poziomu 28,2%, zaznaczono.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Zakończona właśnie emisja obligacji Kruka, ponownie spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych. Mamy ponad 20-letnią udaną historię i doświadczanie w naszej branży, rozpoczęliśmy bardzo dobrze rok i cieszy nas zaufanie, jakim ciągle obdarzają nas inwestorzy. Emisja ta była największą od 5 lat emisją obligacji prospektowych Kruka, dedykowaną właśnie inwestorom indywidualnym. Nasze potrzeby inwestycyjne rosną i widzimy, że zbiega się to z rosnącymi potrzebami inwestowania w obligacje dobrych spółek” – powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że Kruk jest jedną z najmniej zadłużonych spółek w branży na świecie.

“Mamy miejsce na bilansie i emitując papiery dłużne dywersyfikujemy źródła finansowania Kruka. Posiadając również środki własne chcemy w tym roku znacząco zwiększyć nasze inwestycje w wierzytelności, przede wszystkim w Polsce, ale również w innych krajach naszej obecności operacyjnej. Chcemy być nadal aktywni na rynku obligacji kierowanych do inwestorów indywidualnych i nie wykluczamy kolejnych emisji obligacji” – dodał.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here