Naga Markets Kredyt Inkaso odnotowało 36,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020 (od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 r.) wobec 8,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kredyt Inkaso odnotowało 36,54 mln zł skonsolidowanej straty netto w roku obrotowym 2019/2020

Strata operacyjna wyniosła 2,17 mln zł wobec 74,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 106,02 mln zł w r. obr. 2019/2020 wobec 168,99 mln zł rok wcześniej.

Wpłaty od dłużników wyniosły 248,1 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 7%. EBITDA gotówkowa za 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2020 r. wyniosła 157,2 mln zł, co jest wartością zbliżoną do rezultatu osiągniętego na koniec marca 2019 r. Negatywna aktualizacja wyceny pakietów wierzytelności wyniosła 47,8 mln zł, w czym zawiera się kwota 55 mln negatywnej aktualizacji wyceny będąca wynikiem pogłębionego przeglądu wartości portfeli wierzytelności spowodowanego pandemią SARS-CoV-2, podano w komunikacie.

“W minionym roku obrotowym ograniczyliśmy inwestycje w portfele wierzytelności, skupiając się głównie na odkupie portfeli od stowarzyszonych funduszy inwestycyjnych Lartiq Profit, postawionych po dniu bilansowym w stan likwidacji oraz na spłacie zadłużenia. Obserwujemy normalizację cen pakietów wierzytelność przy wzroście ich podaży. Chcemy powrócić do inwestowania, w tym celu analizujemy możliwe drogi pozyskania kapitału. W naszej ocenie kolejne kwartały, w scenariuszu kontroli sytuacji epidemicznej, przyniosą znaczącą poprawę na rynku wierzytelności” – powiedział prezes Maciej Szymański, cytowany w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują

Odnotowana w analizowanym okresie strata netto jest w dużej mierze konsekwencją negatywnej aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności o kwotę 55 mln zł związaną z pogłębionym przeglądem wartości portfeli wierzytelności spowodowanym przede wszystkim pandemią SARS-CoV-2. Dodatkowo, Grupa odnotowała wzrost kosztów operacyjnych związany z inwestycjami w systemy teleinformatyczne oraz z refinansowaniem długu, które w części mają charakter jednorazowy, wynika także z materiału.

W roku obrotowym zakończonym 31 marca 2020 r. grupa odnotowała nakłady na portfele wierzytelności w wysokości 81,2 mln zł, wobec 165,7 mln zł w roku obrotowym 2018/2019. Inwestycje w portfele wierzytelności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2020 r. związane były głównie z odkupem portfeli od stowarzyszonych funduszy inwestycyjnych Lartiq Profit, które zostały postawione w stan likwidacji po dniu bilansowym, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w r. obr. 2019/2020 wyniosła 45,49 mln zł wobec 17,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here