Naga MarketsKredyt Inkaso odnotowało 3,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2020/2021 (1 kwietnia – 30 czerwca 2020 r.) wobec 3,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kredyt Inkaso odnotowało 3,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. r.obr. 2020/2021

Zysk operacyjny wyniósł 11,1 mln zł wobec 3,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,99 mln zł w I kw. r.obr. 2020/2021 wobec 30,38 mln zł rok wcześniej, w tym przychody odsetkowe od pakietów wierzytelności obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej wyniosły 29,46 mln zł wobec odpowiednio 27,68 mln zł.

“W I kwartale zakończonym 30 czerwca 2020 r. grupa odnotowała wpłaty z tytułu pakietów wierzytelności na poziomie 53 mln zł, co stanowi spadek o 10 mln zł (16%) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Odnotowany spadek wpłat z pakietów wierzytelności wynikał m.in. z efektu pandemii koronawirusa SARS CoV-2 (COVID-19) oraz stopniowego wywłaszczania się krzywej spłat, będącego efektem starzenia się portfel wierzytelności” – czytamy w raporcie.

Jednocześnie grupa dokonała restrukturyzacji i obniżenia kosztów operacyjnych, która przełożyła się na spadek kosztów prowadzonej działalności i ogólnego zarządu w I kwartale bieżącego roku do poziomu 22 mln zł, co stanowi spadek o kwotę 3 mln zł (12%) r/r oraz spadek o 4 mln zł (17%) w stosunku do ostatniego kwartału poprzedniego roku obrotowego, podano także.

“Grupa kontynuuje rozwój technologii zaawansowanej analityki danych związanej z zarządzaniem portfelami wierzytelności. Po wybuchu pandemii COVID-19 w marcu 2020 r. grupa podjęła działania, które skutecznie zapewniły ciągłość działania i minimalizację wpływu pandemii na działalność operacyjną grupy poprzez m.in. wyposażenie pracowników oraz infrastruktury IT w niezbędne narzędzia do pracy zdalnej i przejście w zdalny reżim pracy, wprowadzenie zasad dystansu społecznego, procedur dezynfekcji i zabezpieczenia higienicznego miejsc pracy” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020/2021 r. wyniosła 6,31 mln zł wobec 4,69 mln zł straty rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here