Naga MarketsKorzyści płynące z faktoringu – dlaczego wartoJeśli zależy Ci na zachowaniu płynności finansowej oraz wizerunku solidnej firmy niezależnie od bieżącej koniunktury gospodarczej, koniecznie rozważ korzystanie z usług zaufanej firmy faktoringowej. To łatwiej dostępna i w niektórych okolicznościach bardziej opłacalna metoda pozyskiwania środków finansowych względem kredytu bankowego. Faktoring stanowi usługę, która polega na wykupowaniu przez Faktora (firmę faktoringową), faktur lub innych należności wynikających ze sprzedaży towarów oraz usług. Jest bardzo popularny w Europie, gdzie stosuje się go na szeroką skalę już od lat 60. XX wieku.

Jedna z głównych zalet faktoringu to fakt, że nie wpływa on na ocenę zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Koszty faktoringu to zwykle od 1% do 4% kwoty finansowanej faktury. Ewentualne, dodatkowe opłaty wiążą się zwykle ze świadczonymi usługami dodatkowymi, takimi jak np. analiza dłużników, inkaso, windykacja sądowo-komornicza czy obsługa prawna kontraktów przedsiębiorstwa. Pozostają one jednak zawsze w pełni jawne dla faktoranta, który powinien być świadom swoich zobowiązań, jak również mieć możliwość z ich rezygnacji.

Korzystając z faktoringu, można mieć nie tylko szybszy dostęp do zarobionej przez firmę gotówki, ale również pewność, co do możliwości spłaty. W końcu kwota zobowiązania wobec faktora jest mniejsza niż kwota faktur wystawionych dla klientów (80%-90%). Ponadto to faktor egzekwuje spłatę środków od klientów faktoranta. To doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw z różnych branż. Szczególnie opłaca się stosowanie go w sektorach, gdzie występują długie terminy płatności, a do tego dochodzą jeszcze opóźnienia w spłacie faktur.

Faktoring na początkowym etapie działalności

Z usług firmy faktoringowej mogą korzystać nie tylko duże, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa. Szczególnie na początkowym etapie działalności, wsparcie faktora może mieć kluczowe znaczenie dla przetrwania start-upu. Konieczne do poniesienia koszty prowadzenia działalności gospodarczej i opóźniające się pierwsze kontrakty, mogą łatwo zaburzyć płynność finansową w firmie. Dla małych firm korzystny jest również faktoring na żądanie. Ten rodzaj faktoringu nie wymaga regularności w napływających fakturach. Wówczas z usług firmy faktoringowej można korzystać wyłącznie wtedy, gdy ma się taką potrzebę, a nawet sfinansować pojedynczą fakturę.

Faktoring, jako odpowiedź na długie terminy płatności

W głowach wielu przedsiębiorców w Polsce zapewne wiele razy pojawiło się pytanie: skoro moi klienci oczekują długich terminów spłaty wystawianych przeze mnie faktur, jak mam w tym czasie sfinansować własne zobowiązania? Z jednej strony nie chcemy tracić kontrahentów i pragniemy, aby nasza oferta była bardziej atrakcyjna od tej oferowanej przez konkurencję. Z drugiej jednak obawiamy się niebezpiecznych zatorów finansowych, które mogłyby wpędzić nas w zadłużenia. To częsty problem branży budowlanej, ale także transportowej, produkcyjnej, handlowej i usługowej.

Odpowiedzią na potrzebę szybkiego finansowania bieżących wydatków, bez wprowadzania zmian w dotychczasowym cyklu rotacji należności jest właśnie faktoring. Najlepiej sprawdzi się faktoring pełny, czyli bez regresu. Faktor wypłaca wtedy ok. 80-90% kwoty wskazanej na fakturze. Przejmuje jednocześnie obowiązek egzekwowania późniejszej spłaty od klienta. Gdy otrzyma należne środki, przesyła resztę do faktoranta, który podjął z nim współpracę. W razie niewypłacalności klientów obie strony umowy faktoringowej chroni zabezpieczenie w postaci polisy ubezpieczeniowej.

Faktoring, a kredyt kupiecki

Kredyt kupiecki pomaga przedsiębiorcy w spłacie zobowiązań, na przykład względem dostawcy towaru. Wydłuża okres spłaty należności, dzięki czemu przedsiębiorstwo jest w stanie najpierw sprzedać towar swoim klientom, a następnie opłacić zamówienie. Takie rozwiązanie ma jednak zarówno zalety, jak i wady. Przede wszystkim decydujący się na kredyt kupiecki sprzedawca bierze na siebie pewne ryzyko. Odraczając termin zapłaty za fakturę, może zyskać więcej potencjalnych klientów, z drugiej jednak strony naraża swoje przedsiębiorstwo na czasowy brak płynności finansowej, gdy jego kontrahenci opóźniają swoje płatności. To jednak nie stanowi jeszcze najczarniejszego scenariusza. Może bowiem przytrafić się sytuacja, gdy pomimo odroczonego terminu spłaty kontrahent i tak nie ureguluje swojego zobowiązania. W opracowaniu bezpiecznej strategii oferowania kredytu kupieckiego, bardzo pomaga faktoring odwrócony. Dzięki niemu można nie tylko wydłużyć terminy spłaty faktur swoim klientom, ale również zachować płynność finansową w przedsiębiorstwie. Co więcej, w większości przypadków to właśnie firma faktoringowa przejmuje zarządzanie wierzytelnościami oraz monitorowanie terminów zapłaty. Dokonuje też weryfikacji naszych kontrahentów, tak aby maksymalnie chronić nas przed ryzykiem braku zapłaty.

Więcej zamówień w krótszym czasie – jak może pomóc faktoring?

Dzięki faktoringowi firma posiada stały dostęp do środków potrzebnych do rozwoju, a zatem może zwiększyć swoje obroty. Przekłada się to choćby na realizację większej liczby zamówień w krótszym czasie. Dla kupujących faktoring może pomóc w uzyskaniu dużych rabatów, które oferują sprzedawcy swoim najlepszym klientom, którzy dzięki środkom uzyskanym z umowy faktoringowej mogą płacić swoje zobowiązania gotówką. Wielokrotnie taki upust może z nadwyżką pokryć ponoszone koszty faktoringowe. Z kolei dla producentów faktoring stanowi szansę na zwiększenie mocy przerobowych i sprzedaż towarów na coraz to większą skalę. Wybierając faktoring eksportowy, można rozwinąć dystrybucję produktów i usług także za granicę. Takie przedsięwzięcie staje się o wiele łatwiejsze, ponieważ firma faktoringowa oferuje dodatkowo analizę zagranicznych kontrahentów oraz weryfikuje dokumenty pod względem ich poprawności i kompletności, jeżeli konieczne byłoby dochodzenie należności na drodze sądowej.

Motywacja odbiorców do terminowych zapłat za faktury

Wybierając pełny faktoring, nie musisz dłużej przejmować się nieterminową spłatą zobowiązań Twoich klientów. W momencie podpisania umowy z firmą faktoringową to faktor staje się właścicielem Twoich należności oraz przejmuje ryzyko związane z wypłacalnością kontrahentów, zatem to on zajmować się będzie egzekwowaniem spłaty zobowiązań. Obowiązkiem faktoranta jest poinformowanie o tym klienta, któremu została wystawiona faktura. W przeciwieństwie do przeciętnego przedsiębiorstwa, firma faktoringowa dysponuje o wiele skuteczniejszymi narzędziami do monitorowania oraz egzekwowania spłaty zobowiązań. Faktor może stosować tzw. miękkie narzędzia windykacji, takie jak wpisy do baz BIG oraz BIK. Zwykle skłania to do większej dyscypliny płatniczej.

Ocena wiarygodności i wypłacalności kontrahenta

Wbrew pozorom firma faktoringowa nie podejmie się wykupienia każdej faktury, którą wystawimy. Zanim podpisana zostanie umowa, faktor poddaje skrupulatnej ocenie wiarygodność oraz wypłacalność Twojego kontrahenta. W pierwszej kolejności przeprowadzana jest zatem analiza sytuacji finansowej dłużników. Analiza taka pomaga uniknąć ryzyka niewypłacalności potencjalnych klientów. Jeśli faktor zidentyfikuje kontrahenta, jako podmiot niewypłacalny, także Ty nie powinieneś wchodzić z nim we współpracę biznesową.

Artykuł powstał przy współpracy z AOW Faktoring S.A.

Artykuł partneraConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here