Naga MarketsNarodowy Bank Polski (NBP) opublikował w poniedziałek, 9 marca 2020 roku raport o inflacji, w skład którego wchodzą projekcje przyszłej inflacji oraz dynamiki wzrostu gospodarczego Polski. Jak w najbliższych latach kształtować się będzie wzrost cen i PKB kraju? 


NBP obniża projekcje PKB Polski

Z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego wynika, że wzrost gospodarczy Polski sięgnie 3,2% w tym roku, a następnie spowolni do 3,1% w 2021 r. i do 3% w 2022 r. Przypomnijmy, że w raporcie z listopada 2019 r. NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,3% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r.

– Wzrost PKB w Polsce spowolnił w IV kw. ub.r. kształtując się poniżej oczekiwań z projekcji listopadowej. Osłabienie tempa wzrostu polskiej gospodarki jest w dużej mierze efektem przedłużającego się spowolnienia w głównych gospodarkach europejskich, które negatywnie wpływa na nastroje przedsiębiorców i gospodarstw domowych. W horyzoncie projekcji, przy braku wyraźnego ożywienia w otoczeniu gospodarczym Polski, przewiduje się, że krajowa aktywność gospodarcza będzie nadal utrzymywać się na obniżonym poziomie – czytamy w “Raporcie o inflacji”.

NBP zwrócił uwagę, że obniżający się w horyzoncie projekcji wzrost gospodarczy nie będzie już – tak jak w ostatnich latach – przekraczał dynamiki produktu potencjalnego.

– W konsekwencji dodatnia obecnie luka popytowa, stanowiąca syntetyczną miarę presji popytowej, zacznie się stopniowo domykać, a w końcu horyzontu projekcji przyjmie wartości ujemne. Tym samym w przeciągu najbliższych trzech lat presja popytowa ulegnie wyraźnemu osłabieniu i przyczyniać się będzie do spowolnienia tempa wzrostu cen w gospodarce – podsumowano w materiale.

NBP skokowo podnosi projekcje dot. inflacji

Z raportu tego wynika także, że inflacja konsumencka (CPI) wyniesie 3,7% w 2020 r., po czym spowolni do 2,7% r/r w 2021 r. i dalej do 2,4% w 2022 r. Według projekcji z listopada ub.r., inflacja konsumencka miała wynieść natomiast 2,8% w 2020 r. i 2,6% w 2021 r.

– W 2020 r. nastąpi wyraźny wzrost inflacji CPI. Przyczyni się do niego wciąż relatywnie silna, choć słabnąca, presja popytowa, skutki szoku podażowego na rynku żywności, jak również czynniki jednorazowe obejmujące podwyżki cen administrowanych i wzrost stawek podatku akcyzowego na alkohol i wyroby tytoniowe. W kolejnych latach, przy ustępującym wpływie czynników podażowych podwyższających wzrost cen w br. i słabnącej presji popytowej, inflacja CPI obniży się i w końcu horyzontu projekcji osiągnie poziom nieznacznie niższy niż 2,5% – czytamy w raporcie, w którym wskazano także, że w kierunku wyższej inflacji cen konsumenta w 2020 r. oddziałuje podwyższona dynamika kosztów pracy oraz utrzymująca się na dodatnim poziomie luka popytowa. Na podwyższony poziom inflacji bazowej w br. złożą się także w istotnym stopniu już wprowadzone i planowane przez samorządy podwyżki opłat za wywóz nieczystości. W tym samym kierunku oddziałuje podniesienie o 10% stawek akcyzy na alkohol etylowy i wyroby tytoniowe od 1 stycznia 2020 r.

NBP spodziewa się spadku bezrobocia do 3% w 2020 r.

Z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego wynika także, że stopa bezrobocia będzie obniżać się z 3,3% na koniec 2019 r. do 3% na koniec tego roku, ale następnie wzrośnie do 3,3% na koniec 2021 r. i do 3,5% na koniec 2022 r. W projekcji z listopada ub.r. bank centralny spodziewał się natomiast, że stopa bezrobocia wyniesie 3,8% na koniec 2020 r. i wzrośnie do 4,1% na koniec 2021 r.

– Spowolnienie gospodarcze w kraju przyczynia się do osłabienia silnego dotychczas popytu na pracę. W horyzoncie projekcji oczekiwane jest utrzymanie tych tendencji, na co nałożą się skutki istotnych podwyżek płacy minimalnej w bieżącym i przyszłym roku. Na realizację scenariusza wolniejszego wzrostu popytu na pracę wskazuje malejący odsetek firm planujących zwiększenie zatrudnienia w perspektywie najbliższych 12 miesięcy przy równoczesnym wzroście odsetka firm oczekujących redukcji liczby pracowników. Jednocześnie firmy rzadziej niż przed rokiem zgłaszają braki kadrowe jako barierę rozwoju – wskazano w raporcie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Poprzedni artykułCinkciarz.pl podbija Stany Zjednoczone – przekazy pieniężne dostępne w 42 stanach
Następny artykułRopa osuwała się silniej niż zakładaliśmy, Davide Biocchi (Directa)
Arkadiusz Jóźwiak redaktor Comparic.pl
Education Team Manager Comparic.pl. Autor licznych webinarów i felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Jako menadżer działu edukacji w Comparic Media Group wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne i stawia ogromny nacisk na prostotę przekazywanych informacji i wiedzy. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu traderów i inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019. Jego artykuły znaleźć można również w magazynach FxMag oraz I Love Crypto, gdzie prowadzi swoją stałą rubrykę. To także prelegent podczas licznych konferencji m.in. Festiwalu Inteligencji Finansowej, Seminarium XM w Warszawie czy Expo Invest Cuffs. Członek Rady Nexusów przyznającej wyróżnienia osobom i podmiotom, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju branży blockchain i kryptowalut a także twórca i główny prowadzący cotygodniowych, niedzielnych odpraw traderów, w których regularnie uczestniczy kilkaset osób oraz analityk kryptowalutowy w serwisie Krypto Raport.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here