Naga MarketserbudErbud w konsorcjum z PBDI (podmiot zależny w 90% od Erbudu, lider konsorcjum) zawarł z Biały Bór Farma Wiatrowa spółka z o.o. umowę na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Biały Bór, podała spółka. Całkowita wartość kontraktu to 154,64 mln zł netto, a termin realizacji to 28 lutego 2022 r.

Erbud w konsorcjum z PBDI zawarł z Biały Bór Farma Wiatrowa spółka z o.o. umowę na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Biały Bór

Spółka podała, że umowę zawarła 4 czerwca br., a przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej było spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w umowie.

“Przystąpienie przez strony do realizacji przedmiotu kontraktu było uzależnione od pisemnego polecenia rozpoczęcia prac przekazanego wykonawcy przez zamawiającego. Ostateczny termin uzyskania polecenia to 30.09.2020 r wartość robót realizowanych przez emitenta nie przekroczy 25% wartości kontraktu” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują

Jednocześnie spółka poinformowała, że 30 września 2020 r., w nocy, działając w konsorcjum z firmą PBDI S.A. otrzymał od zamawiającego – Biały Bór Farma Wiatrowa 3 Sp. z o. o. pisemne polecenie rozpoczęcia prac.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here