Naga MarketsLogo KNFW trakcie 45. posiedzenia z 29 października 2019 r., Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyglądała się ubezpieczeniom na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK), czyli tzw. polisolokatom. Skład komisji jednogłośnie zaakceptował założenie interwencji produktowej, które celem będzie będzie wyeliminowanie polisolokat z oferty zakładów ubezpieczeń.


Brak korzyści dla inwestorów

Jak czytamy w komunikacie KNF z 29 października br.:
Rozpoczęte prace dotyczą ograniczenia możliwości wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, charakteryzujących się nieakceptowalnymi w punktu widzenia organu nadzoru cechami. 

Wśród tych cech wymienić należy:

  • brak realnych korzyści dla inwestorów (tu: ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia) z zakupu produktu z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym mierzonych stopą zwrotu;
  • lokowanie środków pochodzących ze składek w aktywa charakteryzujące się wysokim ryzykiem, niską płynnością oraz ograniczoną zbywalnością;
  • przekazywanie inwestorowi niejednoznacznej i nieprzejrzystej informacji o opłatach, w tym zasadach ich ponoszenia i wysokości.

Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że potwierdzenie istnienia poważnych obaw dotyczących ochrony inwestorów, wynikających z oferowania na rynku finansowym ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym charakteryzujących się powyżej wskazanymi cechami, skutkować może podjęciem decyzji o interwencji produktowej, której celem będzie wyeliminowanie z oferty zakładów ubezpieczeń tych ubezpieczeń.

Kolejnymi krokami dotyczącymi procesu wydawania decyzji będą m.in. konsultacje z wybranymi organami nadzoru państw członkowskich, EIOPA oraz samym sektorem ubezpieczeń. Zakończenie prac nad interwencją produktową planowane jest najpóźniej na II kwartał 2020 roku.

Purple Trading - Broker STP który zaprasza także zyskownych traderów. SPRAWDŹ NAS
77,4% detalicznych kont CFD traci pieniądze.

Walka z polisolokatami

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi miały pozwalać klientom pomnażać pieniądze, jednakże w tej roli zwykle nie spisywały się najlepiej. Niejasne umowy, a w nich wysokie opłaty “za zarządzanie” bardzo często zjadały zyski, o ile w ogóle fundusze je generowały.

Przy powyższym scenariuszu, na polisolokacie zarabiał głównie ubezpieczyciel, który niezależnie od tego czy zyski były, czy też nie, kasował opłaty za zarządzanie. Sporo było również trudności z wycofaniem środków, które często wiązało się także z bardzo wysoką opłatą likwidacyjną, niekorzystną dla klienta, który mógł zostać pozbawiony nawet do 80% swoich oszczędności. Wielu “ubranych” w polisolokatę, którzy poczuli się oszukani dochodziło swoich praw przed sądem.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here