Naga MarketsRynki światowe z niecierpliwością dziś oczekują na wynik ważnego marcowego spotkania FOMC, które rozpocznie się o godzinie 19:00. Wraz ze zbliżaniem się do terminu decyzyjnego eksperci z największych banków inwestycyjnych przedstawili swoje prognozy i oczekiwania.


Konsensus wśród większości ekonomistów i analityków sugeruje, że Fed najprawdopodobniej pozostawi swoją obecną stopę procentową bez zmian, podczas gdy bank centralny prawdopodobnie przesunie prognozę mediany stóp procentowych na 2019 r. do tylko jednej podwyżki z dwóch wcześniejszych. Ponadto spodziewają się, że Fed prawdopodobnie ogłosi koniec zacieśnienia ilościowego.

ABN AMRO

– Oczekujemy, że FOMC utrzyma stopy procentowe bez zmian w tę środę. Uważamy, że przewodniczący Powell wykaże nieco gołębi ton na swojej konferencji prasowej zauważając utrzymującą się globalną niepewność gospodarczą, która wynika z braku stabilizacji w globalnym sektorze przemysłowym. Liczymy jednak, że podkreśli znaczną poprawę krajowych warunków finansowych od końca ubiegłego roku i oznaki odporności na popyt krajowy, m.in. odbicie wskaźnika zaufania konsumentów.

– Spodziewamy się tylko jednej podwyżki stóp procentowych w 2019 r. jednak taki komunikat może rozczarować rynki finansowe. Nadal uważamy, że Fed osiągnął tymczasowy cel podwyżek stóp, ale utrzyma nastawienie zaostrzania w swoich prognozach podwyżek, dopóki perspektywy gospodarcze pozostaną zasadniczo pozytywne.

Przed FED: wszystko zostało już powiedziane, kurs dolara czeka na decyzję

Standard Chartered

– Oczekujemy, że dzisiejsza decyzja FOMC pozostawi obecną stopę procentową na niezmienionym poziomie, przesunie prognozę mediany stóp procentowych na 2019 r. do jednej podwyżki (z dwóch) i wskaże jedną podwyżkę w 2020 r.

– Ważna będzie dystrybucja punktów wokół mediany prognozowanej stopy procentowej („wykres punktowy”) w podsumowaniu prognoz ekonomicznych (SEP). Ściślejsza dystrybucja wokół mediany byłaby gołębim sygnałem dla rynków.

– Ponadto oczekujemy, że Powell skomentuje rozkład kropek podczas konferencji prasowej. Spodziewamy się również umiarkowanego obniżenia prognoz PKB w 2019 r., niezmienionych prognoz inflacji oraz umiarkowanego obniżenia szacunków neutralnej stopy procentowej. Mediana szacunkowej długoterminowej stopy wzrostu gospodarczego może również spaść. Jeśli chodzi o bilans, oczekujemy, że Komitet ogłosi ramy wygaszania na tym spotkaniu.

– Uważamy, że Komitet zdecyduje się na stopniowe zmniejszanie bilansu, a nie jednorazowe, choć będzie to raczej kwestia operacyjna niż sygnalizująca zmianę polityki banku. Uważamy, że Fed ogłosi re-inwestycję środków MBS w papiery skarbowe, jednocześnie skracając czas trwania portfela.

ING

– Na posiedzeniu Fed stopy procentowe pozostaną bez zmian, a bank centralny będzie trzymał się swojego „cierpliwego” podejścia do kształtowania polityki. Należy jednak zwrócić uwagę na komentarz dotyczący bilansu z „zaostrzeniem ilościowym”, które wydaje się dobiegać końca.

– Najnowsze dane były nieco mieszane, więc przy inflacji opisanej jako „wyciszona” bank centralny może pozostać „cierpliwy” do momentu, w którym będzie zmuszony zareagować zmianą polityki.

– Spodziewamy się, że wszystkie te słowa i wyrażenia zostaną wymienione w komunikacie prasowym lub towarzyszącej konferencji prasowej. Zamiast sygnalizować dwie podwyżki stóp w tym roku i jedną w 2020 r., uważamy, że zdecydują się na jedną podwyżkę w 2019 r. i jedną w 2020 r.

– Bilans wynosi obecnie nieco poniżej 4 bilionów dolarów, a Fed najprawdopodobniej zasygnalizuje, że może doprowadzić ten proces redukcji bilansu (lub zaostrzenia ilościowego) do końca już pod koniec tego roku.

SEB Bank

– Nie ma wątpliwości, że Fed utrzyma docelowy zakres głównej stopy na poziomie 2,25 do 2,50%. Korekty prognoz ekonomicznych Fed prawdopodobnie będą stosunkowo niewielkie, ale spodziewamy się, że mediana prognozy dla ścieżki stóp procentowych („wykresy punktowe”) wskaże dwie podwyżki stóp w 2019 r. Fed finalizuje również swój plan bilansu, ale wynik prawdopodobnie zostanie przedstawiony na posiedzeniu 1 maja, a nie na dzisiejszym.

Citibank

– Fed zmieni medianę „kropek” wskazując jedną podwyżkę w 2019 r., ale z jastrzębim nastawieniem, że utrzyma je na niezmienionym poziomie (bez obniżek). Może także ogłosić koniec redukcji bilansu, a spotkanie wskaże również na zmiany w ocenie amerykańskiej gospodarki przez Fed.

Deutsche Bank

– Nie oczekujemy zmian w polityce monetarnej, a spotkanie powinno wzmocnić przesłanie, że Fed pozostanie na razie cierpliwy. Mając to na uwadze, nasi ekonomiści uważają, że są dwa główne tematy, na których powinni skupić się uczestnicy rynku.

– Pierwszym z nich są sygnały na temat zakończenia bilansu Fed, a drugi to wszelkie spostrzeżenia na temat warunków koniecznych do ewentualnego podniesienia stóp ponownie w 2019 r. W przypadku bilansu sądzimy, że zakończenie będzie miało miejsce na majowym posiedzeniu. Jeśli chodzi o podwyżki uważamy, że Powell powinien zachować znaczną elastyczność, a jednocześnie przypomnieć, że utrzymywanie się wzrostu powyżej oczekiwań i wyższa inflacja są prawdopodobnie warunkami wstępnymi do kolejnej podwyżki.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here