Naga MarketsKomputronik odnotował 37,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2017/2018, tj. od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., wobec 13,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

“Z pominięciem wpływu zdarzeń jednorazowych zysk netto wypracowany przez grupę kapitałową Komputronik S.A. wyniósł 10 387 tys. zł(w tym 10 232 tys. zł przypadające akcjonariuszowi większościowemu)”
czytamy w raporcie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zysk operacyjny wyniósł 9,56 mln zł wobec 23,79 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 27 mln zł wobec 32,1 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 044,83 mln zł w roku obrotowym wobec 2 012,71 mln zł rok wcześniej.

“Grupa osiągnęła w okresie od 1.04.2017r. do 31.03.2018r. przychód w wysokości 2 045 mln zł, co daje wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 1,6% Wzrost zanotowano w najważniejszych dla emitenta kanałach sprzedaży, tj. w sieci salonów własnych i agencyjnych, w kanale e-commerce, a także w kanale B2B. Spadki sprzedaży grupa zanotowała w segmencie sprzedaży hurtowej do odbiorców krajowych. Przy ograniczonych możliwościach zwiększania limitów przyznawanych przez firmy ubezpieczeniowe, które ubezpieczają należności naszych dostawców, spółka zmuszona była do rezygnowania z najmniej marżowych transakcji. Przy ograniczonych możliwościach zwiększania limitów przyznawanych przez firmy ubezpieczeniowe, które ubezpieczają należności naszych dostawców, spółka w pierwszej kolejności redukowała możliwość przeprowadzania kapitałochłonnych transakcji o niewielkim zysku”
napisano także w raporcie.

Marża brutto grupy zwiększyła się z 9,7% w roku 2016 do 10,8% w ostatnim roku obrotowym, generując zysk na sprzedaży w wysokości 221,3 mln zł, wyższy niż w roku ubiegłym o wartość 26,9 mln zł.

W ujęciu jednostkowym strata netto w roku obrotowym 2017/2018 wyniosła 19,99 mln zł wobec 11,94 mln zł zysku rok wcześniej.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here