Naga MarketsKomputronik: UCS określił o 1,34 mln zł wyższy podatek dochodowy za r.fin. 2014Komputronik w restrukturyzacji otrzymał decyzję naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu (UCS) określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 roku i kończący 31 marca 2015 roku (rok podatkowy 2014) na kwotę wyższą o 1 341 156 zł od kwoty podatku zapłaconego przez spółkę za ten rok podatkowy, tj. na 5 374 278 zł, podała spółka.

Należności licencyjne za rok podatkowy 2014 były należne pomiędzy Komputronikiem, a spółką zależną Komputronik Signum

“Decyzję powyższą UCS uzasadnił w ten sposób, iż zarzucił spółce zawyżenie kosztów uzyskania przychodu w roku podatkowym 2014 w związku z wykazaniem w kosztach uzyskania przychodów wydatków z tytułu opłat licencyjnych poniesionych z tytułu używania znaków towarowych będących własnością spółki powiązanej z emitentem, Komputronik Signum Sp. z o.o. Zdaniem UCS, te należności licencyjne ‘nie odzwierciedlają transakcji, jakie zawarłyby między sobą podmioty niepowiązane'” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Należności licencyjne za rok podatkowy 2014 były należne na podstawie umowy licencji zawartej pomiędzy Komputronikiem, a spółką zależną Komputronik Signum, dotyczącej znaków towarowych wykorzystywanych w działalności komercyjnej przez Komputronik, a będących własnością Komputronik Signum, będącego właścicielem znaków towarowych wykorzystywanych przez inne spółki grupy.

“Wynikająca z powyższej decyzji podatkowej UCS kwota nieuiszczonego zobowiązania podatkowego za rok podatkowy 2014, to jest 1 341 156 zł, nie jest znaczna w stosunku do przychodów emitenta i jego grupy kapitałowej. Ponadto, ze względu na fakt, że zobowiązanie to powstało przed dniem 10 marca 2020 roku, to jest przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego wobec emitenta, będzie ono […] objęte układem, którego zawarcie jest celem prowadzonego wobec Emitenta postępowania sanacyjnego i jego spłata będzie podlegać warunkom tego układu” – czytamy dalej.

Oznacza to również, że w czasie trwania postępowania sanacyjnego spółka nie może tego zobowiązania uiścić, a jego egzekucja jest niedopuszczalna.

“Emitent, po zapoznaniu się z treścią decyzji, podtrzymuje wyrażane w postępowaniu podatkowym stanowisko, że kwoty uiszczane przez emitenta na rzecz Komputronik Signum Sp. z o.o. są całkowicie zasadne, a ich wysokość jest uzasadniona. Natomiast rozważając kwestię złożenia odwołania w kontekście angażowania zasobów spółki, emitent również bierze pod uwagę następujące czynniki: 1) powyżej opisane ograniczenia wynikające z przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne i mające zastosowanie do emitenta, 2) niewielką kwotę nieuiszczonego zobowiązania podatkowego wynikającego z decyzji UCS, 3) możliwość redukcji tej kwoty w wyniku zawarcia układu z wierzycielami oraz 4) koszty związane z prowadzeniem postępowania odwoławczego w przypadku złożenia odwołania” – czytamy dalej.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, spółka wraz z zarządcą i doradcami podatkowymi przeanalizuje zasadność złożenia odwołania od otrzymanej decyzji UCS i, w zależności od wyników analiz, zdecyduje o tym czy będzie składać odwołanie od otrzymanej decyzji, podsumowano.

Komputronik w restrukturyzacji – dystrybutor sprzętu IT – jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here