Naga MarketsKomisja Nadzoru Finansowego (KNF) przedstawia stanowisko dotyczące kryptowalut. Nadal widzi ryzyko
Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski podczas Kongresu 590 (od prawej)

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) przedstawił w czwartek, 10 grudnia 2020 roku, dokument zatytułowany „Stanowisko UKNF w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami”, w którym po konsultacjach z przedstawicielami polskiej branży kryptowalutowej dzieli się swoimi niewiążącymi spostrzeżeniami dotyczącymi działania rynku cyfrowych aktywów. Jednocześnie nadzorca podtrzymuje swoją tezę, że inwestowanie w kryptowaluty i powierzanie w nich środków wiąże się z wysokim ryzykiem.

  • Celem UKNF jest zmniejszenie niepewności regulacyjnej związanej z klasyfikacją i kwalifikacją prawną kryptoaktywów
  • Stanowisko było przedmiotem konsultacji zewnętrznych, które przeprowadzono od połowy lipca br.
  • Podobnie jak w listopadzie 2017 roku KNF nadal jest zdania, że z rynkiem kryptowalut związane jest „wysokie ryzyko”

KNF: Kryptowaluty są niebezpieczne, stanowisko niezmienne od 3 lat

Urząd dostrzega brak standaryzacji oraz pewności prawa w podejściu do wykorzystania kryptoaktywów na polskim rynku. Celem opublikowanego stanowiska, które liczy 36 stron, jest zmniejszenie niepewności regulacyjnej związanej z klasyfikacją i kwalifikacją prawną kryptoaktywów na potrzeby ich oferowania, sprzedaży, lub organizacji obrotu w przypadku, kiedy prawem właściwym jest prawo polskie.

Te artykuły również Cię zainteresują
W swoim stanowisku KNF przygląda się trzem rodzajom tokenów kryptowalutowych: tokenom płatniczym, użytkowym oraz inwestycyjnym, opisując na ich przykładzie zastosowanie, następnie przedstawiając swoją interpretację prawnego postępowania w razie ich emisji, sprzedaży lub obrotu.

Stanowisko dotyczy wyłącznie kryptoaktywów, do których z uwagi na siedzibę emitenta, fizycznej lokalizacji (w tym serwerów), siedzibę właściciela platformy obrotu, miejsce zamieszkania lub siedzibę nabywców lub też inne okoliczności formalnoprawne uzasadnione jest zastosowanie przepisów prawa polskiego – napisał KNF w oświadczeniu.

Z uwagi na nieuregulowany wprost status prawny kryptoaktywów, emisja, nabycie, korzystanie, a także obrót nimi może wiązać się z różnego rodzaju ryzykami, w tym w szczególności brakiem możliwości egzekucji roszczeń związanych z nabyciem danego kryptoaktywa.

– (…) nadal aktualne pozostaje stanowisko KNF wskazujące na wysokie ryzyko związane z inwestowaniem lub powierzaniem środków w ramach ofert nabycia kryptoaktywów, w tym ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków, na co wskazywano w Komunikacie KNF z dnia 22 listopada 2017 – informuje nadzorca.

Należy przypomnieć, że w tamtym okresie KNF wraz z Narodowym Bankiem Polskim (NBP) przygotował kampanię medialną i informacyjną zatytułowaną „Uważaj na kryptowaluty!”.

Kryptowaluty nie są w Polsce regulowane ich klasyfikacja należy do sądów

Prawna klasyfikacja kryptoaktywów leży we właściwości sądów powszechnych, jako jedynie uprawnionych do wykładni powszechnie obowiązującego prawa w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych będących przedmiotem sporu. Zawarte w stanowisku KNF treści nie są więc interpretacją urzędu i nie posiadają charakteru wiążącego.

– Swoje uwagi do projektu stanowiska zgłosili przedstawiciele Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii, Fundacji FinTech Poland, Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji oraz Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności. UKNF uwzględnił znaczą część zgłoszonych uwag, niektóre z propozycji wykraczały jednak poza pierwotny cel tego stanowiska. Mogą one być przedmiotem ewentualnych dalszych prac nad problematyką kryptoaktywów – czytamy dalej.

Urząd podkreśla, że fakt wykorzystywania w emisji i obrocie kryptoaktywami wyłącznie środowiska informatycznego oraz innowacyjnej technologii nie powoduje wyłączenia stosowania przepisów prawa rynku finansowego. W związku z powyższym, emitenci (wystawcy) kryptoaktywów oraz podmioty pośredniczące w obrocie kryptoaktywami powinny przed rozpoczęciem planowanych czynności dokonać uważnej analizy aktualnego otoczenia prawnego.

Za koordynację prac nad stanowiskiem odpowiedzialny był Departament Innowacji Finansowych FinTech w Urzędzie KNF. Stanowisko jest kolejnym działaniem zrealizowanym w ramach Cyfrowej Agendy Nadzoru.

Autor poleca również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here