Naga MarketsLogo esma na ścianieZgodnie z komunikatem udostępnionym dziś rano, Komisja Europejska przyjęła pakiet nowych środków w ramach rozporządzenia w sprawie transakcji finansowania papierów wartościowych (SFTR). Zgodnie z uchwaloną zasadą, wszystkie transakcje finansowania papierów wartościowych muszą być zgłaszane do centralnej bazy danych zwanej “repozytorium transakcji”. 


Komisja Europejska ogłosiła dziś, że przyjęcie nowych zasad dotyczących transakcji finansowania papierów wartościowych (SFTR) ma na celu głównie zwiększenie przejrzystości rynków finansowych w zakresie wykorzystania pożyczek repo i akcji oraz ryzyka związanego z wprowadzaniem uzgodnień dotyczących zabezpieczeń.

Zobacz również: Komisja Europejska odrzuca włoski budżet. Notowania euro zyskują

Transakcje warunkowego zakupu – zwane transakcjami lub pożyczkami repo to transakcje finansowe mające na celu sprzedaż papieru wartościowego i jednoczesne zobowiązanie się (strony pożyczającej) do jego odkupienia w ustalonej dacie w przyszłości. Innymi słowy, jest to pożyczka udzielona pod zastaw papierów wartościowych.

Prace nad ustawą trwały rok

O wprowadzeniu pilniejszego przeglądaniu się takich transakcji Komisja Europejska pisała już nieco ponad rok temu. Wówczas szczegółowe przepisy czekały tylko na zatwierdzenie wszystkich organów regulacyjnych – w tym ESMA, która poinformowała, że chwili nie zgadza się na prowadzenie tego rozwiązania bez wspólnej współpracy przy projekcje. Pomimo obiekcji ze strony ESMA, które opóźniały formalną ratyfikację zasad, Komisja Europejska finalnie postanowiła podać oficjalną datę uruchomienia ustawy na koniec 2019 roku.

Przyjęte dziś akty delegowane i akty wykonawcze będą określać szczegóły dotyczące udzielania zezwoleń repozytoriom transakcji, jak również przepisy, którym będą podlegać, w tym wymogi w zakresie sprawozdawczości. Ta obowiązkowa sprawozdawczość – zdaniem Komisji Europejskiej – doprowadzi do poprawy nadzoru nad istotnymi zmianami na rynku, takimi jak ustalaniem dźwigni finansowej w systemie finansowym.

Może Cię zainteresować: Poniedziałkowy przegląd rynków – Komisja Europejska winna spadkom w Europie?

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Valdis Dombrovskis dodał, że: “Przyjęty dziś pakiet jest kluczowym elementem gwarantującym, że w miarę jak ryzyko wykracza poza nasz wysoce regulowany sektor bankowy, nie zniknie ono z ekranu radaru organów nadzoru. Dzięki temu działania finansowe oparte na rynku staną się bardziej przejrzyste i organy publiczne będą mogły lepiej obserwować rozwój sytuacji na rynku. Organy nadzoru będą mogły działać w odpowiednim czasie, aby ograniczyć potencjalne ryzyko związane z transakcjami finansowania papierów wartościowych“.

Rok 2017 oraz 2018 można zatem nazwać rokiem przełomowym dla działalności europejskich organów nadzoru rynków finansowych – wprowadzane od dwóch lat ustawy mające na celu zapewnić bezpieczeństwo oraz przejrzystość na rynkach liczą już kilka przełomowych punktów, w tym ściślejsza regulacja rynku papierów wartościowych, regulacja rynku Forex – regulacja dźwigni finansowej oraz ograniczenia niektórych produktów finansowych, w tym m.in opcji binarnych. Aktualnie zdaje się, że do końca 2019 roku opisywana ustawa SFTR dołączy do pakietu już wprowadzonych regulacji.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here