Naga MarketsKomentarz giełdowy to cykl tekstów, który BM ING Banku Śląskiego przygotowuje dla portalu Comparic.pl – wewnątrz znajdziecie Państwo komentarz do najciekawszych spółek, wydarzeń rynkowych oraz analizy zachowania indeksów światowych, a także z warszawskiego parkietu.


Kluczowe informacje ze spółek

Robyg – zapowiedź bardzo dobrego IV kw. 

Zysk netto Robygu za trzeci kwartał wyniósł 18,1 mln zł wobec konsensusu na poziomie 11,5 mln zł. Analitycy oceniają wyniki dewelopera jako bardzo dobre i wskazują, że pozytywnie zaskoczyła marża brutto.

Komentarz: Spółka przedstawiła raport finansowy za III kw. wczoraj przed sesją. Zarówno po stronie przychodów, jak i zysków deweloper odnotował znaczące odchylenie wyników in plus względem konsensusu rynkowego. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zysk netto obniżył się z poziomu 19,87 mln zł. Po III kw. br. spółka na koncie zysku netto zaksięgowała wynik na poziomie 46,56 mln zł. Zarząd jest spokojny o realizację rocznej prognozy na poziomie 105 mln zł, tym samym zapowiadając bardzo udany sezonowo najlepszy IV kw.

Monnari –  zaowocował wzrost przychodów i ograniczenie kosztów

Monnari odnotowało 0,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,91 mln zł wobec 2,5 mln zł straty rok wcześniej.  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,19 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 46,51 mln zł rok wcześniej.

Komentarz: Porównanie wykazanego wyniku wobec konsensusu wypada bardzo korzystnie. Rynek spodziewał się, że zysk netto wyniesie tylko 0,1 mln zł, a na pozycji operacyjnej spółka odnotuje stratę w wysokości 0,3 mln zł. Uzyskanie wyraźnie lepszych wyników było możliwe przede wszystkim dzięki wyższej dynamice przychodów ponad przyrost powierzchni handlowej (16,5% do 14,8%). Wzrosła również marża brutto oraz spółka ograniczyła dynamikę kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnych zarządu.

Analiza indeksów

Indeks WIG20

Okres podwyższonej zmienności obserwowanej na indeksie WIG20 od dwóch miesięcy nadal doskwiera inwestorom. Zrealizował się opisywany przez nas scenariusz kontynuacji korekty spadkowej z zasięgiem w rejon 2.400-2.420 pkt. Wsparcie to powinno teraz zacząć oddziaływać mobilizująco na stronę popytową.

Obawy przed globalnym większym schłodzeniem nastrojów wymusiły na indeksie WIG20 odwrót od szczytów. Indeks dużych spółek w przeciągu zaledwie kilku dni przebył drogę od szczytu na poziomie 2.550 pkt. do wspomnianej strefy 2.400-2.420 pkt. Po drodze przełamy został lokalny dołek z 25 października br. znajdujący się na poziomie 2.450 pkt. Teraz poziom ten stanowi ważny punkt odniesienia i zarazem pierwszy techniczny opór. Powrót notowań indeksu powyżej poziomu 2.450 pkt. byłby pierwszym sygnałem poprawy koniunktury.

Analiza indeksu WIG –  Indeks w rejonie ważnego technicznego wsparcia

Wczorajszy spadek indeksu WIG to głównie efekt ciężaru dużych spółek, w tym przede wszystkim walorów surowcowych. W wyraźnie lepszej kondycji utrzymuje się sektor bankowy. Oznaki poprawy koniunktury obserwowaliśmy w segmencie małych i średnich spółek. Indeks sWIG80 wzrósł o nieco ponad 0,5% broniąc długoterminową (wieloletnią) linię trendu wzrostowego. Odreagowanie w górę o niespełna 0,5% zaliczył również mWIG40. Dzięki temu notowania WIGu tylko nieznacznie pogłębiły minimum z dnia poprzedniego (wczoraj zamknięcie wypadło na 62.299 pkt.). Na wykresie dziennym WIGu można doszukać się formacji kanału spadkowego opisującego trwającą od połowy października korektę. Obecnie znajdujemy się na dolnym ograniczeniu tego układu cenowego, co zwiększa szansę na odbicie. Z kolei górna krawędź przebiega w okolicach 64,5 tys. pkt.

Analiza indeksu S&P – Teraz czas na Senat

Amerykańska Izba Reprezentantów zatwierdziła wczoraj historyczną ustawę o radykalnej reformie amerykańskiego systemu podatkowego, przewidującą obniżki podatków dla firm i osób indywidualnych. Teraz ustawa czeka na głosowanie w Senacie, które ma się odbyć w ostatnim tygodniu listopada. Inwestorzy zdają sobie sprawę, że głosowanie w Senacie będzie bardziej wymagające dla partii rządzącej ze względu na niewielką przewagę w głosach. Indeks S&P500 wczoraj zdecydowanie odbił w górę i pozostaje w strefie 2.550-2.600 pkt.

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here