Naga MarketsKomentarz giełdowy to cykl tekstów, który BM ING Banku Śląskiego przygotowuje dla portalu Comparic.pl – wewnątrz znajdziecie Państwo komentarz do najciekawszych spółek, wydarzeń rynkowych oraz analizy zachowania indeksów światowych, a także z warszawskiego parkietu.


Indeks WIG20

Indeks WIG20 zgodnie z naszym scenariuszem respektuje górne ograniczenie formacji kanału wzrostowego rysowanego od początku czerwca br. Notowania barometru dużych spółek pozostają poniżej poziomu 2.370 pkt. Średnioterminowa tendencja wzrostowa powinna być kontynuowana, jednak w krótkim terminie wiele zależeć będzie od techniki.

Te artykuły również Cię zainteresują
Kolejne odbicie indeksu WIG20 od poziomu 2.370 pkt. zwiększa ryzyko testu wsparcia w rejonie 2.350 pkt. W scenariuszu jego przełamania pojawi się ryzyko obniżenia notowań WIG20 do dolnej granicy kanału znajdującej się tuż powyżej poziomu 2.300 pkt. Wydarzeniem dnia wczorajszego było posiedzenie EBC. Zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe pozostały bez zmian. Również kwota zakupów miesięcznych nie zmienia się w dalszym ciągu wynosi 60 mld euro miesięcznie. Mario Draghi próbował uspokoić rynki zapewnieniem, iż w razie potrzeby program skupu może zostać przedłużony lub powiększony.

Jeszcze jedna szansa indeksu sWIG80 – indeks sWIG80

Ważą się losy indeksu małych spółek. Na notowaniach sWIG80 w dalszym ciągu widoczna jest spadkowa korekta. Precyzyjne pociągnięcie linii trendu wzrostowego wskazuje, iż główna linia trendu wzrostowego jest obecnie głęboko testowana. Notowania sWIG80 znajdują się nieznacznie poniżej poziomu 15,8 tys. pkt. i aby utrzymać perspektywy powrotu do głównego trendu wzrostowego popyt musi zacząć działać. W odniesieniu do całego rynku warto wspomnieć o cotygodniowej ankiecie badań nastrojów inwestorów, która wykazała wzrost optymistów o 8,8 pkt. proc. do 47,9 proc. i spadek respondentów oczekujących trendu spadkowego o 4,8 pkt. proc. do 33,6 proc.

Zabrakło paliwa do dalszych wzrostów – indeks S&P

Trwający sezon publikacji wyników finansowych amerykańskich spółek za II kw. br. stanowił w ostatnich dniach motor napędowy całego rynku. Wczoraj na rynek napłynęły jednak nieco gorsze raporty, co przełożyło się na pogorszenie nastrojów. Indeks S&P500 nieznacznie stracił na wartości. Korekta może pojawić się również w dniu dzisiejszym, co sugeruje poranny ujemny poziom futures. Rynkowych oczekiwań nie spełniły m.in. Philip Morris (obniżka prognoz), Travelers i Qualcomm.

Informacje ze spółek

AmRest – wysoki poziom sprzedaży w II kw. br. 

Grupa AmRest szacuje, że jej przychody ze sprzedaży w II kwartale 2017 roku wyniosły 1,243 mln zł, co oznacza wzrost o 27,2 proc. rdr w złotych i 27,8 proc. rdr w walutach lokalnych – podał AmRest w komunikacie.

Komentarz: Wyniki sprzedażowe spółki AmRest wartościowo są wyższe od uzyskanych 1,15 mld zł w I kw. br. W pierwszych trzech miesiącach roku przychody wzrosły o 33,7 proc. W drugim kwartale dynamika wzrostu przychodów nieznacznie wyhamowała do 27,8 proc. Największą dynamikę w ostatnich trzech miesiącach odnotowała dywizja Europy Zachodniej (+53,7 proc. r/r) i wyniosła 390 mln zł. Dla rynku równie ważne będą uzyskane marże, gdyż to one determinować będą wypracowany poziom zyskowności.

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo.

Energa – kurs nadrabia zaległości względem branży

Energa szacuje, że miała w II kwartale 2017 roku 535 mln zł skonsolidowanej EBITDA – podała spółka w komunikacie.

Komentarz: Akcje spółki Energa zyskały w dniu wczorajszym ponad 5 proc. Opublikowane szacunki wyników finansowych za II kw. były zgodne z oczekiwaniami. Największy udział w EBITDA ma segment dystrybucji, który według szacunków w II kw. wyniósł 400 mln zł. Wytwarzanie dodało 73 mln zł, a segment sprzedaż 20 mln zł. Większy optymizm względem akcji spółki to m.in. uwarunkowania techniczne kursu i niedowartościowanie względem branży, jak również uchwalona wczoraj przez Sejm nowelizacja ustawy o OZE. Głównym jej założeniem jest rezygnacja ze stałej wartości tzw. opłaty zastępczej i powiązanie jej z rynkowymi cenami świadectw pochodzenia energii z niektórych OZE.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here