Naga MarketsKomentarz giełdowy to cykl tekstów, który BM ING Banku Śląskiego przygotowuje dla portalu Comparic.pl – wewnątrz znajdziecie Państwo komentarz do najciekawszych spółek, wydarzeń rynkowych oraz analizy zachowania indeksów światowych, a także z warszawskiego parkietu.


Indeks WIG20

Ostatnia sesja ubiegłego tygodnia minęła w chwiejnych nastrojach. Indeks WIG20 kosmetycznie spadł 0,14% do 2529 pkt. przy obrocie 864 mln zł, jednak w tygodniowym bilansie blue chipy pozostają nadal najsilniejszym sektorem na rynku z wynikiem +2,8%. Wiodącym sektorem była energetyka (Tauron +4,47%, PGE +3,24%, Energa +2,30%). Największy spadek zaobserwowano na akcjach BZ WBK (-4,09%) oraz Lotos (-1,85%). W trakcie dnia pojawiło się kilka najnowszych szacunków nt. inflacji w największych gospodarkach strefy euro. Wynika z nich, że wzrost cen na poziomie producenta okazał się wyższy niż prognozowali ekonomiści. Do pozytywnego zaskoczenia doszło m.in. w przypadku zbiorczego wyniku dla całej strefy euro. W listopadzie inflacja PPI wzrosła 2,8% vs. 2,5% konsensusu rynkowego.Otwarcie poniedziałkowej sesji na GPW zapowiada się optymistycznie. Przesłanką są dodatnie notowania europejskich futures. Tymczasem na wykresie dziennym, kurs WIG20 zbliżył się do istotnych oporów na wysokości 2550 pkt., co chwilowo może ograniczać aktywność strony popytowej. Jednak wydaje się, że hossa na warszawskim parkiecie jest niezagrożona i w perspektywie najbliższych tygodni byki przetestują poziom 2680 pkt.

Analiza indeksu mWIG40 –  W kierunku 5 tys. pkt.

Więcej optymizmu rynkowego obserwowaliśmy w segmencie spółek średniej kapitalizacji. Indeks mWIG40 wzrósł 0,24% do 4935 pkt. przy obrocie 121 mln zł. Liderem w tej grupie spółek był Wawel (+3,77%) oraz Amica (+2,62%). W poniedziałek sentyment rynkowy będą kształtować raporty dotyczące nastrojów w gospodarce strefy euro oraz sprzedaży detalicznej (godz. 11.00). Sytuacja w gospodarce wygląda korzystnie, dlatego powinno dojść do pozytywnych zaskoczeń, co finalnie może przełożyć się na dalsze wzrosty notowań giełdowych indeksów. Z technicznego punktu widzenia, kurs mWIG40 zbliża się do górnego ograniczenia kanału bocznego w okolicy 5 000 pkt., dlatego tempo aprecjacji może wyhamować w najbliższych sesjach.

Analiza indeksu S&P – Słabsze dane z rynku pracy w USA

Wall Street ma za sobą bardzo dobry początek roku. Wzrostowe cztery ostatnie sesje wyniosły notowania indeksu S&P500 do poziomu 2.743 pkt. Głównym katalizatorem zwyżek jest reforma podatkowa i zakończenie prac legislacyjnych w Kongresie. W piątek inwestorzy poznali kluczowe publikacje z amerykańskiego rynku akcji. Dane rozczarowały. W grudniu W USA przybyło 148 tys. miejsc pracy, podczas, gdy spodziewano się przyrostu o 190 tys. W górę skorygowano natomiast statystykę za listopad z 228 tys. do 255 tys. Mimo słabszego odczytu za grudzień, ekonomiści są spokojni o długoterminowe trendy. Ocenia się, że gospodarka zmierza w stronę pełnego zatrudnienia.

Informacje ze spółek

Dino Polska – spółka pozostaje na wzrostowej fali

Sieć Dino Polska powiększyła się o 147 nowych sklepów w 2017 roku wobec 123 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 20% r/r, podała spółka. W samym IV kwartale sieć uruchomiła 57 sklepów i według stanu na 31 grudnia 2017 liczy 775 placówek.

Spółka korzysta z bardzo dobrej koniunktury gospodarczej w kraju, w tym przede wszystkim z rosnących wydatków konsumpcyjnych Polaków. Zarząd Dino stara się również wyjść naprzeciw trendom konsumenckim. Sprzyjające spółce otoczenie powinno utrzymać się również w 2018 r. Na koniec 2017 r. spółka posiadała 775 sklepów. Z kolei średnioterminowym celem strategicznym jest przekroczenie liczby 1,2 tys. sklepów w terminie nie późniejszym niż do końca 2020 r.

Mabion – rośnie prawdopodobieństwo powodzenia projektu

Mabion otrzymał od firmy zewnętrznej zakontraktowanej do analiz wyników w badaniu klinicznym nad lekiem MabionCD20 informację o wstępnym wyniku oceny w zakresie dwóch pierwszorzędowych farmakokinetycznych punktów końcowych badania klinicznego, które wskazują na spełnienie zakładanych kryteriów równoważności, poinformowała spółka.

Jest to pozytywna informacja ze spółki, która zmniejsza ryzyko niepowodzenia projektu. W najbliższych tygodniach Mabion oczekuje, że uzyska od niezależnych podmiotów wstępne wyniki badań w zakresie kolejnych punktów końcowych oraz charakterystyk działań niepożądanych. Raporty z wersji ostatecznych będą wykorzystane we wniosku o pozwolenie na dopuszczenie leku do obrotu. Jak na razie spółka nie wykazuje zysku netto. Rynek spodziewa się, że sytuacja ta zmieni się już w tym roku.

Makroekonomia – Polska

Stopa bezrobocia rejestrowanego spadnie do 6,7% na koniec 2017 roku, podało Ministerstwo Rozwoju (MR). Miesiąc temu resort spodziewał się stopy bezrobocia na poziomie 7,2%. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec listopada 2017 r. wyniosła 6,5%, czyli spadła o 0,1 pkt wobec danych z października br.

Średnioroczna inflacja konsumencka w Polsce przyspieszy do 2% w 2017 r., prognozuje Ministerstwo Rozwoju (MR). Miesiąc temu resort spodziewał się wzrostu CPI za ubiegły rok w wysokości 1,9% ( wobec 0,6% deflacji w ub.r.). Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja wyniosła 2% w ujęciu rocznym w grudniu 2017 r. (wobec 2,5% inflacji r/r w listopadzie).

Wejście Polski do strefy euro to proces wymagający długich przygotowań, czego dowodzi doświadczenie innych krajów, które tę drogę przeszły. Istotne przy tym jest, że do takiego wejścia zobowiązują Polskę umowy traktatowe – oceniła dla PAP prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE.

W 2016 r., w porównaniu do poprzednich lat, znacznie spadła liczba osób, które korzystają z pomocy społecznej; duży wpływ miało na to wprowadzenie programu “Rodzina 500 plus” oraz spadek bezrobocia – wynika z danych GUS.

Makroekonomia – świat

Zamówienia na dobra trwałe w USA w listopadzie 2017 r. wzrosły o 1,3 proc. mdm, zgodnie ze wstępnymi szacunkami – poinformował Departament Handlu USA w końcowym wyliczeniu. W październiku wskaźnik spadł o 0,4 proc. mdm. Zamówienia na dobra trwałe z wykluczeniem środków transportu spadły o 0,1 proc. mdm, również bez zmian względem szacunków, wobec wzrostu w październiku o 1,3 proc. mdm.

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w grudniu wzrosła o 148 tys. wobec wzrostu o 252 tys. przed miesiącem, po korekcie z 228 tys.- podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Stopa bezrobocia wyniosła 4,1 proc. wobec 4,1 proc. w listopadzie.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,4 proc. w grudniu 2017 w ujęciu rdr – podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, we wstępnych danych. Analitycy spodziewali się wzrostu o 1,4 proc. W XI ceny konsumpcyjne wzrosły o 1,5 proc. rdr. CPI bazowy rdr wzrósł w XII o 0,9 proc., po wzroście w XI o 0,9 proc. i wobec szacunków w XII +1,0 proc. (PAP Biznes)

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here