Naga MarketsKomentarz giełdowy to cykl tekstów, który BM ING Banku Śląskiego przygotowuje dla portalu Comparic.pl – wewnątrz znajdziecie Państwo komentarz do najciekawszych spółek, wydarzeń rynkowych oraz analizy zachowania indeksów światowych, a także z warszawskiego parkietu.


Indeks WIG20

Zmienność cechowała przebieg czwartkowych notowań na GPW. Ostatecznie jednak górą z lokalnej potyczki wyszła strona popytowa. Indeks WIG20 wybronił poziom 2.450 pkt. i zwiększył szanse na wykonanie ruchu w stronę poziomu 2.500 pkt. Scenariusz ten wspiera korzystana koniunktura zewnętrzna i publikowane dobre wyniki blue chips za III kw. br.

W szerszym kontekście indeks WIG20 porusza się w górę w ramach kilkumiesięcznego kanału wzrostowego. Jak na razie posiadacze akcji mogą liczyć, iż w okolicach dolnego ograniczenia tej formacji cenowej pojawia się większy popyt (2.420 pkt.). Od góry jednak stosunkowo blisko znajduje się techniczny opór zlokalizowany w rejonie psychologicznej wartości 2.500 pkt. Informacją dnia wczorajszego była zgodna z oczekiwaniami decyzja EBC o przedłużeniu QE i ograniczeniu jego skali. Teraz inwestorzy koncentrowali będą się m.in. na wyborze prezesa FEDu.

Analiza indeksu mWIG40 – W końcu rozruszał się segment średnich spółek

Indeks mWIG40 po długotrwałym okresie ograniczonej zmienności, w końcu wykonał większy ruch w jednym kierunku. Jak na razie przewagę osiągnęła strona podażowa spychając notowania mWIG40 w stronę obszaru 4.650-4.700 pkt.

Na krótkoterminowych oscylatorach, w tym na RSI pojawiły się już sygnały lokalnego wyprzedania rynku średnich spółek. Decydującą rolę pełnią obecnie raporty finansowe spółek za III kw. br. Będą one generowały dodatkową zmienność, ale również szasnę na ostateczne rozstrzygnięcie kierunku średnioterminowej koniunktury.

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo.

Analiza Indeksu S&P – Roller coaster spowodowany wynikami

Na Wall Street od kilku dni również obserwujemy wyższą zmienność wywołaną sezonem publikacji wyników finansowych spółek za III kw. br. Wczoraj w trakcie trwania sesji inwestorzy dyskontowali informację, iż amerykańska Izba Reprezentantów przegłosowała wcześniej zatwierdzoną przez Senat ustawę budżetową na 2018 r. Indeks S&P500 po początkowym wzroście do poziomu 2.567 pkt., w kolejnych godzinach sesji nieznacznie tracił na wartości. Po zakończeniu notowań wyniki finansowe lepsze od oczekiwań przedstawiły Google, Microsoft oraz Amazon.

Informacje ze spółek

Orbis – na drodze do realizacji rocznych prognoz

Orbis podtrzymuje prognozę EBITDA na ten rok. Ma w planach do 2020 roku rekordową liczbę hoteli i poszukuje dalszych możliwości rozwoju – poinformowali przedstawiciele spółki.

Komentarz: Spółka przedstawiła wczoraj raport finansowy za III kw. br. Orbis odnotował 105,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 80,05 mln zł zysku rok wcześniej. Wykazany zysk netto był o prawie 12 proc. lepszy od rynkowego konsensusu. Przychody wzrosły o 6,4 proc. r/r, również nieznacznie powyżej prognoz. Przedstawiona wcześniej prognoza zakłada, że EBITDA w 2017 r. znajdzie się w przedziale 450-460 mln zł. Po III kw. br. EBITDA spółki wyniosła 366,8 mln zł (wzrost o 21,1 proc. r/r).

mBank – dywidenda usatysfakcjonowałaby inwestorów

Zysk netto grupy mBanku przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale 2017 roku wzrósł do 291,4 mln zł z 230,5 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 286,2 mln zł.

Komentarz: Kurs akcji mBanku nieznacznie obniżył się po publikacji raportu za III kw. Przy okazji prezentacji wyników, wiceprezes banku wspomniał, iż bank ma potencjał, by wypłacić dywidendę za 2017 r., jednak decyzja zależna jest od wymogów regulatora. Ostatni raz bank dzielił się zyskami za 2013 r. Wówczas dywidenda wyniosła 17,0 zł na akcję. Negatywnie należy natomiast ocenić informację o wyższych od oczekiwań kosztach ryzyka banku świadczące o pogorszeniu jakości portfela. Pozytywnie w raporcie wyróżniają się natomiast wysokie przychody i utrzymanie kosztów działalności pod kontrolą.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here