Naga MarketsKomentarz giełdowy to cykl tekstów, który BM ING Banku Śląskiego przygotowuje dla portalu Comparic.pl – wewnątrz znajdziecie Państwo komentarz do najciekawszych spółek, wydarzeń rynkowych oraz analizy zachowania indeksów światowych, a także z warszawskiego parkietu.


Indeks WIG20

Indeksy krajowego rynku akcji odreagowały przecenę z pierwszego dnia tygodnia. Barometr dużych spółek przy obrocie wynoszącym 612 mln zł wrócił ponad poziom 2.300 pkt. Poprawił się również klimat inwestycyjny na świecie, co stwarza szansę na zachowanie status quo do końca tygodnia.

Te artykuły również Cię zainteresują
Obrona technicznego wsparcia na WIG20 znajdującego się na poziomie 2.300 pkt. nie przyszła bykom łatwo. W początkowej fazie wtorkowej sesji, to podaż posiadała przewagę. Dopiero dzięki lepszej postawie dużych banków, w drugiej połowie sesji indeks WIG20 wrócił na wspomniany poziom 2.300 pkt. Tym samym realizuje się nasz krótkoterminowy scenariusz zakładający konsolidację indeksu WIG20 w trakcie najbliższych sesji w przedziale 2.300-2.350 pkt. Dopiero kierunek wybicia z tego obszaru będzie stanowił sygnał dla koniunktury w średnim terminie. Ważnym wydarzeniem są dzisiejsze obrady amerykańskiego FEDu.

Co z koniunkturą na small caps? – indeks sWIG80

Indeks najmniejszych spółek GPW w drugiej połowie maja br. odreagował w górę do poziomu 16,2 tys. pkt. W tym miejscu znajduje się spadkowa linia trendu korekty rozpoczętej w kwietniu br. Na wykresie świecowym dziennym przełom miesięcy maj – czerwiec br. to konsolidacja indeksu sWIG80 w wąskim zakresie 16,1-16,3 tys. pkt.

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo.

Nieprzyjemny obraz rynku zarysowany został w wyniku poniedziałkowego spadku indeksu. Na wykresie świecowym dziennym sWIG80 pojawił się czarny korpus, który stanowi jednocześnie sygnał opuszczenia dotychczasowej konsolidacji dołem. Korekta o wymiarze średnioterminowym jest zatem kontynuowana. Najbliższe techniczne wsparcia wyznaczają: 15,8 tys. pkt. (minimum z 18 maja br.) i linia długoterminowego trendu wzrostowego znajdująca się na poziomie 15,6 tys. pkt.

Dzisiaj decyzja FEDu – indeks S&P

Podwyżka stóp procentowych w USA jest niemal pewna. Inwestorzy czekają jednak na ocenę aktualnego stanu gospodarki oraz presji inflacyjnej. Ważna jest również projekcja dalszej polityki pieniężnej na drugą połowę roku. Indeks S&P500 ponownie znajduje się na historycznych poziomach. Uspokoiła się również sytuacja na rynku technologicznym.

Informacje ze spółek

Asseco Poland – szansa na dalszy rozwój za granicą

Grupa Asseco przygląda się pod kątem akwizycji słowackiej spółce specjalizującej się w systemach logistycznych, której klientem jest m.in. Volkswagen – wynika z wypowiedzi prezesa Asseco Poland Adama Górala.

Komentarz: Spółka ma za sobą nie całkiem udany I kw. br. Zysk netto w tym okresie wyniósł 60,9 mln zł wobec konsensusu wynoszącego 63 mln zł. Asseco odczuwa skutki trudniejszego rynku. Do głównych czynników ryzyka zalicza się brak dużych zamówień od administracji publicznej i zmiana nastawienia rządu do projektów publicznych IT. Rozpatrywana akwizycja byłaby szansą na dalszy rozwój na rynkach zagranicznych. Za konsolidację spółek z grupy Asseco działających m.in. na Słowacji odpowiada Asseco Central Europe.

IMC – na horyzoncie wzrost zysków i wypłata dywidendy

IMC chce powiększyć w 2017 r. bank ziemi uprawnej o 20 tys. ha, a na akwizycję planuje przeznaczyć 16 mln USD – poinformował prezes spółki Alex Lissitsa. Łączny CAPEX na ten rok, razem z przejęciem, planowany jest na ok. 20 mln USD.

Komentarz: Industrial Milk Company jest ukraińskim zintegrowanym przedsiębiorstwem rolnym. Ubiegłoroczny zysk netto IMC wzrósł do poziomu 91,3 mln zł z 54,7 mln zł rok wcześniej. Spółka odnotowała również wzrost przychodów. Prognozy zarządu na tegoroczne wyniki finansowe zakładają wzrost przychodów grupy o 5-10 proc. i wzrost zysku netto o ok. 5 proc. Oficjalna prognoza wyników zostanie przedstawiona we wrześniu, po przedstawieniu półrocznego raportu. Również we wrześniu władze IMC podejmą decyzję w sprawie planowanej dywidendy.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here