Naga MarketsKomentarz giełdowy to cykl tekstów, który BM ING Banku Śląskiego przygotowuje dla portalu Comparic.pl – wewnątrz znajdziecie Państwo komentarz do najciekawszych spółek, wydarzeń rynkowych oraz analizy zachowania indeksów światowych, a także z warszawskiego parkietu.


Presja otoczenia zewnętrznego – Indeks WIG20

Wzrost zmienności nastrojów przy niskim wolumenie obrotów to cechy charakterystyczne wczorajszej sesji. Początkowo indeks WIG20 kontynuował odreagowanie w górę zainicjowane dzień wcześniej. W drugiej odsłonie dnia przeważyła presja otoczenia zewnętrznego i pogarszające się nastroje na rynkach rozwiniętych.

Te artykuły również Cię zainteresują
Amplituda dziennych wahań podczas czwartkowej sesji wyniosła 35 pkt. Obrót uległ obniżeniu do 415 mln zł. Popytowi ostatecznie udało się utrzymać notowania indeksu WIG20 na poziomie 2.300 pkt. Nasz rynek wykazał relatywną siłę, gdyż indeksy Europy Zachodniej wyraźnie zniżkowały. Można mieć nadzieję, że nasz rynek będzie w stanie przez jakiś czas opierać się słabszym nastrojom zewnętrznym. Indeks WIG20 częściowo bowiem uwzględnił te ryzyko w cenach. Podczas gdy DAX wyznaczył szczyt w czerwcu, WIG20 nie reagował na ten sygnał kontynuując korektę rozpoczętą w pierwszych dniach maja.

sWIG80 pozostaje najsłabszym indeksem – indeks sWIG80

Małe spółki od momentu przesilenia, które miało miejsce na początku kwietnia br., pozostają w fazie spadkowej korekty. Notowania sWIG80 w połowie maja br. obniżyły się do poziomu 15,9 tys. pkt. Kolejne tygodnie przyniosły wtórny test tego poziomu technicznego wsparcia. Szansa na odwrócenie negatywnych tendencji pojawiła się pod koniec czerwca br. kiedy to indeks skorzystał na wyciąganiu w ramach windows dressing.

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo.

Notowania sWIG80 były jednak w stanie podnieść się tylko do poziomu 16,1 tys. pkt., gdzie przebiega wstępna linia tendencji spadkowej. Wspomniane wsparcie na 15,9 tys. pkt. jest więc teraz zagrożone. Kolejnym ważnym poziomem jest długoterminowa linia trendu wzrostowego która przebiega w rejonach poziomu 15,7 tys. pkt.

Rośnie zagrożenie korektą na Wall Street – indeks S&P

Coraz wyraźniej indeksy za oceanem nie znajdują impulsu do kontynuacji wzrostów. Konsolidacja na wysokich poziomach trwa już ponad miesiąc i przybiera niebezpieczny kształt. Indeks S&P500 broni aktualnie strefy wsparcia w przedziale 2.400-2.420 pkt. Publikowane wczoraj dane makro były niejednoznaczne. Indeks ISM dla usług wypadł lepiej od oczekiwań, natomiast raport ADP okazał się gorszy od prognoz.

Informacje ze spółek

Monnari Trade – słabszy czerwiec, ale II kw. całkiem udany

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Monnari Trade wyniosła ok. 60,7 mln zł w okresie II kwartału, podała spółka. W okresie I półrocza przychody wyniosły ok. 113,9 mln zł.

Komentarz: Pierwsze dwa miesiące II kw. były dla Monnari bardzo dobre pod względem sprzedaży. W kwietniu sprzedaż wzrosła o 15,1 proc., a w maju dynamika wzrostu przyśpieszyła do 20 proc. Czerwcowa sprzedaż wypadła nieco słabiej. Przychody w poprzednim miesiącu obniżyły się o 5,13 proc. do 22,2 mln zł. W konsekwencji sprzedaż w II kw. wyniosła wskazaną wyżej wartość 60,7 mln zł, co oznacza wzrost o 8,2 proc. W całym I półroczu przychody spółki wyniosły 113,9 mln (+5,56 proc.).

Skarbiec TFI – wzrost wartości aktywów w ostatnim miesiącu

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła łącznie 18 581,9 mln zł według stanu na 31 czerwca br., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 18 447,6 mln zł.

Komentarz: Mimo dużych zmian we władzach spółki, do których doszło w ubiegłym miesiącu, łączna wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbca wzrosła w ujęciu m/m. Inwestorzy dobrze przyjęli wejście do akcjonariatu Murapolu. Nowy inwestor planuje rozbudowę oferty TFI m.in. o fundusze oparte o inwestycje alternatywne.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here