Naga MarketsKomentarz giełdowy to cykl tekstów, który BM ING Banku Śląskiego przygotowuje dla portalu Comparic.pl – wewnątrz znajdziecie Państwo komentarz do najciekawszych spółek, wydarzeń rynkowych oraz analizy zachowania indeksów światowych, a także z warszawskiego parkietu.


Indeks WIG20

Trzy ostatnie sesje na indeksie WIG20 to prawdziwa huśtawka nastrojów. Inwestorzy na przemian musieli zmagać się ze zmieniającym się rynkiem, który dodatkowo jak dotąd nie pozwala na postawienie wiarygodnej prognozy, jeśli chodzi o ostateczny kierunek wybicia. Indeks dużych spółek od połowy maja br. pozostaje w fazie konsolidacji ograniczonej poziomami 2.250-2.350 pkt.

Te artykuły również Cię zainteresują
Początek środowej sesji zgodnie ze słabszymi nastrojami na świecie, przełożył się na spadek indeksu WIG20 poniżej poziomu 2.300 pkt. Podobnie jak to miało miejsce tydzień temu, również wczoraj strona podażowa nie była skora do pozbywania się akcji na niższych poziomach cenowych. Po długiej konsolidacji w środkowej fazie notowań, końcówka sesji zdecydowanie należała do kupujących. Pomogła w tym głównie poprawa sentymentu na świecie (wzrost futures na amerykańskie indeksy oraz sam wzrostowy początek sesji na Wall Street).

Jedynie małe spółki w gorszej formie – indeks sWIG80

Podczas, gdy duże i średnie spółki chętnie reagują na zmieniające się nastroje, w słabszej dyspozycji pozostają walory najmniejszej kapitalizacji. Niższa płynność oraz brak stabilnego trendu na całym rynku, nie zachęcają do inwestycji w akcje o niższej płynności.

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo.

Notowania indeksu sWIG80 w połowie czerwca br. opuściły dołem obszar dwutygodniowej konsolidacji w przedziale 16,1-16,3 tys. pkt. Jak dotąd rynkowi nie udało się zanegować tego sygnału. Do czasu utrzymania notowań sWIG80 poniżej poziomu 16,1 tys. pkt. obowiązuje tendencja spadkowa. Dość blisko jest pierwsze techniczne wsparcie, a wyznaczają  go okolice minimum z połowy maja br. (15,9 tys. pkt.).

Huśtawka również na rynku surowców – indeks S&P

Indeks S&P500 wczoraj nieznacznie stracił na wartości z powodu słabszych notowań koncernów paliwowych. Wzrost odnotował Nasdaq odreagowujący wcześniejsze spadki. Departament Energii przedstawił raport o stanie zapasów ropy w USA. Wykazał on spadek zapasów o 2,45 mln baryłek, czyli o  0,5 proc. (oczekiwano spadku o 1,2 mln baryłek). Początkowo kurs Brent odreagował w górę, jednak później doszło do ponownego spadku do nowego minimum na poziomie 44,7 USD za baryłkę.

Informacje ze spółek

Agora – skup zamiast dywidendy

Walne Zgromadzenie Agory upoważniło zarząd spółki do skupu akcji własnych do maksymalnej łącznej kwoty 23,8 mln zł, przy cenie nabycia w przedziale 15,50 zł – 20,00 zł za akcję – poinformowała spółka w komunikacie.

Komentarz: Zarząd spółki na początku maja rekomendował WZA niewypłacanie dywidendy i pokrycie straty netto za 2016 r. środkami z kapitału zapasowego spółki. Deklarowany był wówczas zamiar skupu własnych akcji przy warunkach zgodnych z przyjętymi przez WZA. W ubiegłym roku spółka wypłaciła dywidendę na poziomie 0,75 zł na akcję. Skonsolidowana strata wykazana przez Agorę za 2016 r. na poziomie netto w wysokości 13,6 mln zł nie oznacza, że pogorszyły się perspektywy spółki. Na poziomie operacyjnym zysk przekroczył poziom 17,0 mln zł, a ostateczny wynik obciążyły m.in. koszty finansowe. Obecnie kluczowymi segmentami spółki stały się obszary: film i książka. Wzrost zamożności społeczeństwa będzie sprzyjać wzrostowi frekwencji w sieci Helios.

KGHM – dywidenda mimo wysokiej straty za 2016 r.

Akcjonariusze KGHM zdecydowali na środowym walnym zgromadzeniu o wypłacie 200 mln zł dywidendy z zysków z lat ubiegłych. Dywidenda na akcję wyniesie 1 zł.

Komentarz: Decyzja WZA jest zgodna z wcześniejszą rekomendacją zarządu. Przy obecnym kursie giełdowym stopa dywidendy wynosi 0,91 proc. Dniem przyznania prawa do dywidendy jest 14 lipca br. W ostatnich latach dywidenda wypłacana przez KGHM systematycznie obniża się. Głównym powodem są niższe ceny miedzi. Warto wspomnieć, iż w 2016 r. KGHM odnotował wysoką stratę netto na poziomie 4,08 mld zł, czego główną przyczyną były odpisy z tytułu utraty wartości aktywów w wysokości 6,13 mld zł.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here