Naga MarketsKomentarz giełdowy to cykl tekstów, który BM ING Banku Śląskiego przygotowuje dla portalu Comparic.pl – wewnątrz znajdziecie Państwo komentarz do najciekawszych spółek, wydarzeń rynkowych oraz analizy zachowania indeksów światowych, a także z warszawskiego parkietu.


Nowy tydzień zgodnie z oczekiwaniami GPW rozpoczęła od wzrostowego akcentu. Uwaga rynku skupiła się przede wszystkim na spółkach dużej i średniej kapitalizacji. Popyt podjął próbę podniesienia notowań indeksów na nowe lokalne maksima cenowe. Indeks WIG20 ponownie zaatakował poziom 2.350 pkt.

Te artykuły również Cię zainteresują
Od początku wczorajszej sesji inicjatywa należała do kupujących. Stawką jest zakończenie fazy spadkowej korekty. Zawężająca się w ostatnich dniach amplituda wahań zwiastowała próbę wybicia z dotychczasowego obszaru konsolidacji. Popyt wykonał pierwsze zadanie i odkleił notowania WIG20 od poziomu 2.300 pkt., podnosząc go w rejon 2.350 pkt. W tym miejscu znajduje się silny techniczny opór. Stawką jest ruch na tegoroczne maksima (2.420 pkt). Z kolei kapitulacja może przynieść ponowne obsunięcie indeksu WIG20 w rejon 2.250 pkt.

Zakończenie półrocza skłania do windows dressing – indeks WIG

Kończący się miesiąc stanowi zarazem zakończenie pierwszego półrocza br. Okres ten sprzyja podciąganiu kursów akcji w ramach tzw. windows dressing. Szczególnie tendencje te są widoczne na średnich i małych spółkach cechujących się niższą płynnością. Indeks WIG od połowy maja br. utrzymuje się w stosunkowo wąskiej strefie konsolidacji ograniczonej psychologicznym poziomem 60,0 tys. pkt. od dołu i poziomem 61,5 tys. pkt. od góry. Wczoraj doszło do wyraźnego ataku na wspomniane górne ograniczenie. Wynik tej konfrontacji nie jest jeszcze przesądzony. Pogorszył się bowiem klimat inwestycyjny na świecie i w dniu dzisiejszym nie będzie sprzyjał naszemu rynkowi.

Dane makro pretekstem do korekty – indeks S&P

Wczorajsza sesja na Wall Street rozpoczęła się od wzrostowego akcentu. Indeks S&P500 w pierwszych minutach sesji dotarł do poziomu 2.450 pkt. Kolejne godziny sesji przyniosły jednak odwrót od tego technicznego oporu. Pretekstem do krótkoterminowej realizacji zysków okazały się dane makro, które wypadły poniżej oczekiwań. Inwestorzy dyskontowali statystyki dotyczące zamówień na dobra trwałego użytku, które w maju obniżyły się o 1,1 proc. m/m po spadku o 0,9 proc.  kwietniu (prognozowano spadek o 0,5 proc.).

Informacje ze spółek

Energa – decyzja walnego bez zaskoczenia

Akcjonariusze Energi zdecydowali na poniedziałkowym walnym, że spółka przeznaczy na dywidendę z zysku za 2016 rok 78,7 mln zł, czyli 0,19 zł na akcję, zgodnie z rekomendacją zarządu spółki.

Komentarz: Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Pod koniec maja rada nadzorcza spółki pozytywne zaopiniowała rekomendację zarządu, by na dywidendę przeznaczyć 10 proc. zysku netto wypracowanego w 2016 r. Przy obecnym kursie giełdowym tegoroczna stopa dywidendy wynosić będzie 1,9 proc. Dniem przyznania prawa do dywidendy jest 25 września, a wypłata nastąpi 9 października br. Dla porównania dywidenda Energii za 2015 r. wynosiła 0,49 zł, a za 2014 r. 1,44 zł.

Sanok – ważniejsza propozycja zarządu

Akcjonariusze Sanok Rubber Company przegłosowali wypłatę 3,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 rok. Łącznie na ten cel trafi 96,8 mln zł – podała spółka w komunikacie.

Komentarz: Do końca ważyła się kwota tegorocznej dywidendy wypłacanej przez Sanok. Wprawdzie ostateczna decyzja WZA jest zgodna z wcześniejszą propozycją zarządu, jednak akcjonariusze mniejszościowi po cichu mogli liczyć, że otrzymają jeszcze większą cześć zysku wypracowanego przez spółkę w ubiegłym roku. Na początku czerwca br. Aviva OFE zgłosił bowiem projekt, aby z zysku za 2016 r. dywidenda wynosiła 4,46 zł. Akcjonariusz ten dobrze ocenia kondycję finansową spółki. Ubiegłoroczny zysk netto wyniósł rekordowy poziom 104,9 mln zł. Również bardzo dobrze dla spółki rozpoczął się 2017 r. Zysk netto w I kw. wyniósł 24,1 mln zł wobec prognozy na poziomie 19,4 mln zł. Wyższe od konsensusu rynkowego były również przychody. Dniem przyznania prawa do tegorocznej dywidendy będzie 6 lipca, a dniem jej wypłaty 26 lipca 2017 r. Przy obecnym kursie giełdowym stopa dywidendy wyniesie ponad 5 proc. W ubiegłym roku spółka wypłaciła akcjonariuszom 1 zł na akcję.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here