CMC Markets

Komentarz giełdowy to cykl tekstów, który BM ING Banku Śląskiego przygotowuje dla portalu Comparic.pl – wewnątrz znajdziecie Państwo komentarz do najciekawszych spółek, wydarzeń rynkowych oraz analizy zachowania indeksów światowych, a także z warszawskiego parkietu.


Indeks WIG20

Indeks opisujący koniunkturę wśród największych spółek warszawskiego parkietu wrócił w rejon maksimów z połowy marca br. Było to możliwe przede wszystkim dzięki relatywnej sile naszego parkietu, którą obserwowaliśmy od początku roku i która powróciła w ostatnim okresie. Teraz przed stroną popytową stoi zadanie podniesienia notowań WIG20 powyżej poziomu 2.300 pkt.

Wzrost notowań barometru blue chips był możliwy przede wszystkim dzięki lepszej dyspozycji akcji sektora bankowego oraz PZU. Szczególnie notowania tego ostatniego zaimponowały siłą wychodząc na nowe maksima cenowe. Linią obrony dla wzrostowego scenariusza jest teraz poziom 2.250 pkt. przez który przebiega krótkoterminowa linia aprecjacji łącząca dołki z końca marca br. i 12 kwietnia br.

Trudności z odbiciem indeksu małych spółek – indeks sWIG80

Znacznie niższy poziom zmienności notuje w ostatnim czasie indeks sWIG80. Po okresie silnych wzrostów z początku roku, teraz rysowana jest spadkowa korekta. Poziomy technicznego wsparcia można wyznaczyć w rejonie 16,2 tys. pkt. i niżej w okolicach psychologicznej wartości 16,0 tys. pkt. Wczoraj notowania sWIG80 nie potrafiły nawet rozruszać dobre dane makro z krajowej gospodarki (wzrost sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w marcu). Warto również wspomnieć, że stopniowemu wystudzeniu ulegają nastroje. Z cotygodniowej ankiety wynika, iż przewaga optymistów nad pesymistami stopniała do niespełna 13 proc.

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo.

Powraca obietnica reform w USA – indeks S&P

Sezon publikacji wyników finansowych spółek na chwile przysłoniły wczoraj słowa sekretarza skarbu. Zapowiedział on szybką prezentację znaczącej reformy podatkowej. Na te słowa indeksy giełdowe w USA odpowiedziały wzrostem. Notowania S&P500 podskoczyły do poziomu 2.350 pkt. Wciąż jednak fazę korekty spadkowej ogranicza opadająca linia łącząca ostatnie lokalne szczyty, która przebiega na poziomie 2.370 pkt.

Informacje ze spółek

Wawel – wyższa rentowność w I kw. 2017 r.

Przychody Wawelu w I kwartale 2017 roku spadły rdr o 9,8 proc. do 160,5 mln zł – podała spółka w raporcie. Zysk netto wyniósł 26,1 mln zł wobec 26,2 mln zł rok wcześniej.

Komentarz: Załamanie kursu spółki, które miało miejsce w drugiej połowie marca br. i kontynuowane było na początku kwietnia br. spowodowane było słabszym od rynkowych oczekiwań raportem finansowym za IV kw. ub. r. Kurs spółki obniżył się z okolic 1.200 zł do nieco poniżej 1.000 zł. Z opublikowanego wczoraj raportu wynika, że przychody spółki w I kw. br. uległy dalszemu obniżeniu. Spółka zapewnia jednak, że jest to skutek przemyślanej strategii wynikającej z wcześniej zapowiadanego ograniczenia współpracy z kluczowym partnerem handlowym. Korzystnie należy natomiast ocenić utrzymanie poziomu zysku netto oraz niewielki wzrost wyniku EBIT i EBITDA. Warto również wspomnieć, iż Wawel jak co roku wypłaca dywidendę. Spółka chce wypłacić 20 zł na akcję z zysku za rok 2016 (rok temu również dywidenda wynosiła 20 zł).

AmRest – dynamiczny rozwój na rynkach zagranicznych

AmRest Holdings w I kw. 2017 roku zwiększył sprzedaż o 33,7 proc. rdr do 1.147 mln zł. Sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła w tym okresie o 30,6 proc. – podał AmRest w komunikacie.

Komentarz: Wysoka dynamika wzrostu sprzedaży to przede wszystkim efekt przejętej w maju ub. r. sieci Starbucks w Niemczech oraz częściowo z przejętych 15 restauracji KFC w Niemczech nabytych 1 marca br.  Sprzedaż LFL wzrosła w I kw. o 18,2 proc. Najwyższą dynamikę wzrostu sprzedaży notuje dywizja rosyjska i Europa Zachodnia. Akcje spółki notowane są przy wymagającym poziomie wskaźnika P/E, który wynosi obecnie 38,19x.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

STO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here