CMC Markets

Komentarz giełdowy to cykl tekstów, który BM ING Banku Śląskiego przygotowuje dla portalu Comparic.pl – wewnątrz znajdziecie Państwo komentarz do najciekawszych spółek, wydarzeń rynkowych oraz analizy zachowania indeksów światowych, a także z warszawskiego parkietu.


Indeks WIG20

Warszawska giełda ma za sobą trzy dni lokalnego umocnienia. Nasz rynek wykazuje w krótkim terminie lokalną siłę względem otoczenia zewnętrznego. Uwaga inwestorów skupia się przede wszystkim na spółkach o największej kapitalizacji. Dzięki temu indeks WIG20 znalazł się na lokalnych maksimach cenowych.

Dotychczasową koniunkturę na GPW w kwietniu br. możemy ocenić pozytywnie. Indeks WIG20 najpierw pewnie wybronił techniczne wsparcie w strefie 2.180-2.200 pkt., by następnie podjąć próbę ataku na najbliższy poziom oporu przy 2.250 pkt. Wczoraj kupującym udało się sforsować ten techniczny opór, co stanowi element pozytywnego zaskoczenia. Linią obrony dla krótkoterminowej tendencji wzrostowej są obecnie okolice poziomu 2.230 pkt. Nadal możliwa jest kontynuacja wysokiej zmienności, a najbliższy opór to osiągnięty wczoraj poziom 2.270 pkt.

Łatwe podejście WIGu pod 60 tys. pkt. – indeks WIG

Dzięki bardzo dobrej dyspozycji największych spółek, indeks WIG w ostatnich dniach dość swobodnie ponownie zbliżył się do poziomu 60 tys. pkt. Podejście to odbyło się mimo wielu czynników ryzyka i nienajlepszej koniunktury zewnętrznej. Test relatywnej siły warszawskiego parkietu nastąpi w wyniku konfrontacji indeksu WIG z technicznym oporem na poziomie 60 tys. pkt. W krótkim terminie stroną przeważającą jest popyt i jedynie mocne załamanie notowań na Wall Street mogłoby pokrzyżować plany stronie kupującej.

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo.

Nieudana próba wzrostu za oceanem wzrostowego – indeks S&P

Środowa sesja na Wall Street rozpoczęła się od wzrostu indeksu S&P500. Inwestorzy koncentrują obecnie uwagę na wynikach finansowych spółek za I kw. 2017 r. Wczoraj korzystnie zaprezentował się Morgan Stanley, który zaprezentował raport lepszy od oczekiwań. Akcje banku początkowo zyskiwały na wartości 3 proc., by słabiej zakończyć sesję. Również cały rynek w drugiej połowie notowań osłabił się, a indeks S&P500 stracił 0,17 proc.

Informacje ze spółek

Energa – wycena opcji na akcje PXM wpłynie na końcowy wynik spółki

Energa szacuje, że miała w I kwartale 2017 roku 601 mln zł skonsolidowanej EBITDA – podała spółka w komunikacie. EBITDA segmentu dystrybucja wyniosła 530 mln zł, segmentu wytwarzanie 104 mln zł, a segmentu sprzedaż minus 9 mln zł. Na wynik brutto wpływ miała wycena opcji na akcje PolimexMS.

Komentarz: Dla porównania w I kw. 2016 r. EBITDA grupy wyniosła 645 mln zł, a w całym ub. r. wynik na tym poziomie sięgnął 2,03 mld zł. Zdaniem przedstawicieli spółki wynik ten może być trudny do powtórzenia w tym roku. Z kolei w dokonanej wycenie opcji na akcje Polimexu uwzględniono kurs tej spółki na 31 marca br. (8,03 zł). Akcje budowlanej spółki zostały objęte przez grupę inwestorów, w której skład wchodzi Enea, Energa, PGE i PGNiG w połowie stycznia br. Wówczas notowania Polimexu oscylowały w okolicach 5 zł. W tym okresie maksymalny kurs PXM dochodził intraday nawet do poziomu ponad 17 zł.

BZ WBK – inwestorzy mogą jednak liczyć na dywidendę

Zarząd BZ WBK rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 535,9 mln zł z niepodzielonego zysku za 2014 rok i 2015 rok, co da 5,4 zł dywidendy na akcję. Zarząd rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku osiągniętego w 2016 roku – poinformowała spółka w środowym komunikacie.

Komentarz: Ostateczna decyzja w sprawie dywidendy zostanie podjęta 17 maja br. podczas WZA. Rynek może być pozytywnie zaskoczony wnioskiem zarządu o wypłatę dywidendy z lat 2014 i 2015, gdyż wcześniej KNF zaleciła bankowi pozostawienie całego zysku z 2016 r. i wzmocnienie kapitałów własnych. Warto również wspomnieć, iż podczas najbliższego WZA, głosowany będzie trzyletni program motywacyjny. Zakłada on dodatkowe gratyfikacje, przy osiągnieciu rocznej stopy wzrostu zysku netto w 2017 r. na poziomie nie niższym od 17,8 proc. i nie niższym niż 13,4 proc. w latach 2018-2019.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

STO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here