Naga MarketsKomentarz giełdowy to cykl tekstów, który BM ING Banku Śląskiego przygotowuje dla portalu Comparic.pl – wewnątrz znajdziecie Państwo komentarz do najciekawszych spółek, wydarzeń rynkowych oraz analizy zachowania indeksów światowych, a także z warszawskiego parkietu.


Indeks WIG20 – czy uda się znaleźć punkt zaczepienia?

Początek wakacji wyraźnie odbił się na aktywności inwestorów. Obroty na dużych spółkach spadły poniżej 0,5 mld zł na sesję. Indeks WIG20 utrzymuje się w rejonie poziomu 2.300 pkt. i dopiero nowy silny impuls mógłby pomóc inwestorom w znalezieniu kierunku przyszłej tendencji średnioterminowej.

Początek tygodnia wypadł przy praktycznie pustym kalendarium makro. Indeks WIG20 w początkowej fazie sesji zdyskontował wzrostowe zakończenie ubiegłego tygodnia na Wall Streeet. W pierwszych minutach sesji wyznaczone zostało maksimum sesyjne na poziomie 2.316 pkt. To wszystko na co stać obecnie było stronę popytową. W kolejnych godzinach notowań wystarczyło wyzerowanie futures na amerykańskie indeksy, by nasz WIG20 obniżył loty w okolice poziomu 2.300 pkt.

Szansa dla małych spółek – indeks sWIG80

Niemoc indeksu blue chips może stanowić okazję do powrotu inwestorów na rynek małych spółek. Barometr small caps ma za sobą okres trwającej już blisko 4 miesiące korekty. Ciekawym dopełnieniem tej fazy  byłby chwilowy spadek notowań sWIG80 poniżej poziomu 15,9 tys. pkt. (ostatnie minima cenowe z maja i czerwca br.).  Na wykresie dziennym indeksu sWIG80 od marca br. rysuje się kanał spadowy.

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo.

Górne ograniczenie tej formacji cenowej znajduje się na poziomie 16,1 tys. pkt. Z kolei od dołu mamy wsparcie w rejonie 15,8 tys. pkt. i niżej kluczowy poziom 15,6 tys. pkt. gdzie znajduje się dolne ograniczenie wspomnianego średnioterminowego kanału spadkowego i długoterminowa linia trendu wzrostowego.

Blisko sezon wyników spółek za II kw. – indeks S&P

Rosną oczekiwania inwestorów wobec rozpoczynającego się w tym tygodniu sezonu publikacji wyników finansowych amerykańskich spółek za II kw. br. W tym tygodniu kulminacja ważnych danych korporacyjnych i makro nastąpi w piątek. Wtedy to wyniki opublikują amerykańskie banki – JPMorgan Chase, Citigroup i Wells Fargo. Tego dnia poznamy również dane makroekonomiczne, w tym sprzedaż detaliczną, inflację konsumentów i odczyt wskaźnika nastrojów konsumentów przygotowywanego przez Uniwersytet Michigan.

Informacje ze spółek

Sygnity – emisja sposobem na poprawę sytuacji finansowej

Cron, akcjonariusz spółki Sygnity, chce wprowadzić do porządku obrad NWZ, zwołanego na 31 lipca, uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru – poinformowała spółka w komunikacie. Cron chce podwyższenia kapitału zakładowego o nie mniej niż 10 mln zł i nie więcej niż 20 mln zł.

Komentarz: Środki z planowanych emisji akcji będą prawdopodobnie spożytkowane na poprawę trudnej sytuacji finansowej Sygnity. Spółka Cron posiada 17,33 proc. akcji Sygnity. Akcjonariusz ten kupował akcje informatycznej spółki na początku tego roku. Kłopoty Sygnity poprzedzone zostały rezygnacją ze stanowiska prezesa p. Jana Maciejewicza pod koniec marca br. W kolejnych miesiącach do spółki trafiły wezwania do zapłaty od podwykonawców wraz z karami umownymi. Spółka nie popisała się również raportem za I półrocze raku obrachunkowego 2016/17 dokonując znaczących odpisów na kwotę 95,9 mln zł. Sytuacja spółki uległa dalszemu pogorszeniu w ostatnich tygodniach. Po tym jak naruszone zostały kowenanty kredytowe, część akcjonariuszy wezwało do wcześniejszego wykupu obligacji.

Stalprodukt – możliwy wzrost mocy produkcyjnych w kluczowym segmencie

Stalprodukt złożył wiążącą ofertę na zakup 100 proc. akcji czeskiej spółki GO Steel Frydek Mistek, która jest producentem blach transformatorowych – podał Stalprodukt w komunikacie.

Komentarz: Profil działalności czeskiej spółki jest bardzo podobny do profilu Stalproduktu. Zarząd spodziewa się osiągnięcia efektu synergii oraz poprawy efektu skali działalności. Już teraz szacowany jest wzrost łącznej zdolności produkcyjnej obu podmiotów w zakresie blach transformatorowych o 50 tys. ton/rok, tj. do łącznego poziomu 150 tys. ton/rok. Segment Blach Elektrotechnicznych stanowi jeden z głównych segmentów spółki. Kurs akcji Stalproduktu znalazł lokalne dno spadkowej korekty w połowie czerwca br. Powyższa informacja powinna wspierać notowania STP w kontynuacji odreagowania w górę.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here