Naga MarketsKomentarz giełdowy to cykl tekstów, który BM ING Banku Śląskiego przygotowuje dla portalu Comparic.pl – wewnątrz znajdziecie Państwo komentarz do najciekawszych spółek, wydarzeń rynkowych oraz analizy zachowania indeksów światowych, a także z warszawskiego parkietu.


Indeks WIG20

Nieudany atak indeksu WIG20 na poziom 2.400 pkt. spowodował odwrót od oporu i lokalną korektę spadkową. Barometr największych spółek GPW obniżył loty w rejon poziomu 2.350 pkt. Sytuacja średnioterminowa pozostaje jednak pozytywna i uzasadnia utrzymywanie ekspozycji w akcje największych spółek warszawskiego parkietu.

Te artykuły również Cię zainteresują
Druga połowa ubiegłego tygodnia to trudniejszy okres dla inwestorów giełdowych. Ryzyko wystąpienia korekty na Wall Street oraz kapitulacja popytu pod poziomem 2.400 pkt., spowodowały nerwowość wśród uczestników rynku. Dzisiaj nastroje powinny się jednak poprawić. Agencja Moody’s potwierdziła rating Polski i podwyższyła perspektywę do stabilnej. Decyzja ta wespół z podwyżką prognozy wzrostu PKB Polski do 3,5 proc. przez Komisję Europejską, będzie wspierała notowania giełdowe krajowych blue chips.

Trwa sezon publikacji wyników za I kw. – indeks mWIG40

Trwający sezon publikacji raportów finansowych spółek za I kw. 2017 r. powoduje wzrost liczby okazji inwestycyjnych, ale też zwiększa ryzyko istotniejszych zmian kursów akcji w przypadku, gdy spółka przestrzeli rynkowy konsensus. Wiele zarządów spółek w tym okresie informuje również o swoich propozycjach wypłaty dywidendy.

Dla średnich spółek, koniunktura w ostatnim czasie jest relatywnie słabsza w porównaniu do walorów przedsiębiorstw o największej kapitalizacji. Wynika to ze skali wcześniejszych wzrostów oraz wymagających oczekiwań. Indeks mWIG40 jak na razie nie jest w stanie uporać się z oporem na poziomie 4.950 pkt. Notowania mWIG40 pozostają poniżej szczytów z marca br.

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo.

Słabsze wyniki spółek detalicznych w USA – indeks S&P

Spowolnienie wzrostu gospodarczego za oceanem w I kw. br. odcisnęło piętno przede wszystkim na wynikach finansowych spółek detalicznych. W piątek na wartości traciły akcje przedstawicieli tego sektora m.in. J.C. Penny i Nordstrom. Indeks S&P500 pozostał poniżej poziomu 2.400 pkt. Nastroje nieznacznie poprawiły się dzisiaj rano, o czym informuje dodatni poziom futures na amerykańskie indeksy (+0,15 proc.).

Informacje ze spółek

CCC – konstrukcja emisji powinna wspierać notowania spółki, ale wyniki za I kw. poniżej oczekiwań

Zarząd CCC chce pozyskać z emisji zamiennych instrumentów dłużnych ok. 100 mln euro – wynika z projektów uchwał na ZWZ zwołane na 8 czerwca. W celu realizacji zobowiązań wynikających z tych instrumentów zarząd planuje także emisję do 2 mln akcji serii G.

Komentarz: Zarząd podkreśla, że celem tych działań jest pozyskanie zewnętrznego finansowania potrzebnego spółce na dalszy rozwój. CCC w przypadku finansowania za pomocą instrumentów dłużnych zamiennych na akcje, najpierw chce pozyskać kapitał dłużny który później po upływie określonego terminu i spełnieniu parametrów konwersji (kurs akcji na poziomie 300 zł), może być konwertowany na akcje. Taka konstrukcja emisji leży w interesie spółki i jej akcjonariuszy. Wcześniej, w lutym NWZ spółki odstąpiło od głosowania m.in. nad warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji do 2,7 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru. Dzisiaj rano spółka zaprezentowała wyniki finansowe za I kw. br. W pierwszych trzech miesiącach CCC odnotowało stratę netto w wysokości 50,6 mln zł, podczas, gdy konsensus rynkowy zakładał stratę na poziomie 11,2 mln zł.

Skarbiec – spółki zarządzające aktywami liczą na utrzymanie dobrej koniunktury

Skarbiec chce koncentrować się w kolejnych kwartałach na funduszach inwestycyjnych otwartych oraz funduszach absolute return – powiedział podczas piątkowej konferencji Marek Rybiec, prezes Skarbca. Grupa oczekuje dalszego wzrostu przychodów z tytułu opłaty stałej za zarządzanie.

Komentarz: Skarbiec w połowie ubiegłego tygodnia zaprezentował wyniki finansowe za III kw. roku obrotowego 2016/2017. Spółka odnotowała istotny, bo blisko 80 proc. wzrost przychodów oraz wzrost zysku o 183 proc. Dane na poziomie zyskowności nieznacznie przekroczyły oczekiwania rynkowe. Skarbiec może pochwalić się również wzrostem opłaty stałej, która nie jest zależna od rynkowej koniunktury. Zarząd oczekuje utrzymania się pozytywnych tendencji na rynkach finansowych i liczy na pozyskanie klientów do funduszy inwestycyjnych otwartych. Skarbiec TFI zarządza obecnie 45 funduszami, aktywa pod zarządzaniem spółki wynosiły na koniec kwietnia 19,6 mld zł.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here