Naga MarketsKomentarz giełdowy to cykl tekstów, który BM ING Banku Śląskiego przygotowuje dla portalu Comparic.pl – wewnątrz znajdziecie Państwo komentarz do najciekawszych spółek, wydarzeń rynkowych oraz analizy zachowania indeksów światowych, a także z warszawskiego parkietu.


Indeks WIG20

Dwie bardzo udane sesje w wykonaniu naszej GPW poprawiły nastroje inwestycyjne szczególnie w segmencie największych spółek. Wzrost indeksu WIG20 zobrazowany dwoma białymi korpusami na wykresie świecowym dziennym indeksu blue chips, zwiększa szanse na wystąpienie letniej hossy. Scenariusz ten wspierają odnotowane wyższe obroty.

Na wykresie dziennym indeksu WIG20 w maju doszło do pierwszej fali spadkowej z poziomu 2.420 pkt. do 2.250 pkt. Po kilku tygodniach odreagowania w górę, podaż ponownie spróbowała swoich sił na przełomie miesięcy czerwiec – lipiec. Sprzedającym nie udało się zepchnąć indeksu poniżej poziomu 2.300 pkt. Teraz inicjatywa należy do kupujących. Plan minimum to wzrost do 2.370 pkt. (górne ograniczenie kanału wzrostowego). Bardziej ambitnym celem jest natomiast tegoroczny szczyt na poziomie 2.420 pkt.

Nieustanna niemoc small caps – indeks sWIG80

Podczas, gdy duże spółki korzystają z napływu kapitału zagranicznego na nasz rynek, wciąż brakuje nowych środków w segmencie małych spółek. Większość papierów z indeksu sWIG80 pozostaje w spadkowej korekcie, co przekłada się na stopniowe obsuwanie tego indeksu.

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo.

Nadal utrzymujemy naszą prognozę dopełnienia fali spadkowej indeksu sWIG80 w rejonie długoterminowej linii trendu wzrostowego znajdującej się na poziomie 15,6 tys. pkt. Cykl gospodarczy wspiera pozytywny scenariusz. Wczoraj agencja Standard & Poor’s podwyższyła szacunek dynamiki PKB Polski na 2017 r. do 3,6 proc. z 3,3 proc. Najbliższą weryfikacją będzie sezon wyników finansowych spółek za II kw. br.

Ponowny atak na szczyt indeksu S&P500 – indeks S&P

Za sprawą dwóch ostatnich wystąpień Janet Yellen (komisja Senatu i Kongres), poprawił się klimat inwestycyjny na Wall Street. Indeks S&P500 obronił wsparcie na poziomie 2.400 pkt. i wzbił się w okolice tegorocznego maksimum na poziomie 2.450 pkt. Prezes FEDu potwierdziła wcześniej założoną strategię stopniowego zacieśniania polityki pieniężnej, przy jednoczesnej dbałości o wzrost gospodarczy. Opublikowane wczoraj dane makro z rynku pracy potwierdzają dobrą koniunkturę. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu obniżyła się do 247 tys. z 250 tys.

Informacje ze spółek

Auto Partner – spółka utrzymuje wysoką dynamikę sprzedaży

Przychody ze sprzedaży grupy Auto Partner w czerwcu tego roku wzrosły o 33,9 proc., do 84,6 mln zł z 63,2 mln zł rok wcześniej – podała spółka w komunikacie.

Komentarz: Uzyskana przez spółkę w czerwcu dynamika sprzedaży jest zgodna z pozytywnymi tendencjami na rynku motoryzacyjnym od początku roku. Narastająco, w I półroczu 2017 r. spółka odnotowała wzrost sprzedaży o 32 proc. Wczoraj notowania Auto Partner nie zareagowały na opublikowane dane sprzedażowe. Zwraca natomiast słabsza dyspozycja kursu spółki Inter Cars, który jest liderem w branży.

Ursus – szansą kontrakty zagraniczne i środki z PROW

Udział Ursusa w ogólnej liczbie rejestracji nowych ciągników wyniósł w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. 6,96 proc. wobec 7,03 proc. w analogicznym okresie 2016 r. – podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

Komentarz: Udział Ursusa mierzony liczbą rejestracji nowych ciągników ustabilizował się na wysokim poziomie. Spółka w badanym okresie zarejestrowała 289 nowych ciągników wobec 294 rok wcześniej. Szansą na wzrost wyników finansowych i poprawę przepływów pieniężnych są kontrakty zagraniczne, w tym przede wszystkim kontrakty z krajami afrykańskimi. Rynek spodziewa się dynamicznej poprawy wyników w okresie II-IV kw. br. m.in. w efekcie realizacji kontraktu w Tanzanii. Spółka liczy ponadto na środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w latach 2014-2017, a także na rosnący popyt na autobusy elektryczne.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here