Naga MarketsKomentarz giełdowy to cykl tekstów, który BM ING Banku Śląskiego przygotowuje dla portalu Comparic.pl – wewnątrz znajdziecie Państwo komentarz do najciekawszych spółek, wydarzeń rynkowych oraz analizy zachowania indeksów światowych, a także z warszawskiego parkietu.


Indeks WIG20

Pierwszy tydzień października był całkiem udany dla indeksu dużych spółek. Notowania WIG20 obroniły się powyżej technicznego wsparcia na poziomie 2.420 pkt. i odreagowały w górę. Aktualnie pierwszym celem dla barometru blue chips jest podejście pod poziom 2.500 pkt. Krótkoterminowe wzrostowe odbicie w górę ma szanse być kontynuowane.

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo.

Ostatnie tygodnie to okres słabszej korelacji GPW z otoczeniem zewnętrznym. Uwarunkowania techniczne oraz rozwarstwienie rynku (dominacja dużych spółek nad mniejszymi podmiotami), spowodowały, że nasz rynek nie skorzystał z bardzo dobrej koniunktury na Wall Street. Wrzesień pokazał, że również wśród dużych spółek panują niejednoznaczne tendencje. Relatywną siłę pokazały ostatnio spółki paliwowe. Z kolei sektor bankowy zachował się gorzej, w obliczu zapowiadanego na ten piątek pierwszego czytania w Sejmie prezydenckiego projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców frankowych. Scenariusz na najbliższe sesje dla indeksu WIG20 zakłada kontynuację wzrostów. W średnim terminie nadal obowiązują pozytywne uwarunkowania związane z kanałem wzrostowym kreślonym przez WIG20 od czerwca br.

Analiza indeksu mWIG40 – Wyższa zmienność notowań średnich spółek

Nadal nie wygenerowane zostały jednoznaczne sygnały na wykresie indeksu średnich spółek. Strona popytowa przez wiele tygodni broniła głównej linii trendu wzrostowego przebiegającej na poziomie 4.900 pkt. Kiedy jednak doszło do decydującego wybicia w górę, pozytywny sygnał nie został wykorzystany. Notowania mWIG40 na początku ubiegłego tygodnia odbiły się od oporu na poziomie 5 tys. pkt. i wróciły do obszaru wcześniejszej konsolidacji. Wciąż jednak na korzyść posiadaczy akcji mid caps przemawiają korzystne perspektywy naszej gospodarki, które wspierają giełdowe wyceny. Niewykluczone zatem, że indeks mWIG40 podejmie kolejną próbę wzrostu.

Analiza Indeksu S&P – Niewielkie zawahanie po serii wzrostów

W piątek inwestorzy za oceanem poznali kluczowe dane makro z amerykańskiego rynku pracy. Dane te wypadły zaskakująco słabo, jednak reakcja rynku akcji była umiarkowana. Pierwszy raz od sierpnia 2010 r. obniżyła się liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych (spadek o 33 tys. wobec prognoz mówiących o wzroście o 90 tys.). Stopa bezrobocia we wrześniu obniżyła się do poziomu 4,2 proc. wobec 4,4 proc. miesiąc wcześniej. Zdaniem ekonomistów dane te zostały zaburzone przez efekty huraganów, które we wrześniu nawiedziły USA.

Podejmij Turbo Wyzwanie i walcz o jedną z ponad czterdziestu nagród

Informacje ze spółek

Sektor bankowy – wkrótce pierwsze czytanie prezydenckiego projektu

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, zaplanowano na piątek, 13 października, na godzinę 9.00 – wynika z harmonogramu obrad Sejmu.

Komentarz: Przedstawiony projekt ma stanowić kompromis między udzieleniem pomocy kredytobiorcom, a uniknięciem zagrożenia dla stabilności sektora bankowego obciążonego kosztami tego wsparcia. Projekt ten ma zachęcić banki do stopniowej restrukturyzacji kredytów walutowych, a z drugiej tak regulować tempo tego procesu, aby nie zagrozić stabilności systemu finansowego. Prezydencki projekt został pozytywnie oceniony przez KNF.

JSW – wkrótce nowa strategia spółki

Do 2030 r. grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej przeznaczy ok. 1,5 mld zł na inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe w swoich koksowniach – zakłada strategia grupy JSW, nad którą kończą się prace.

Komentarz: Spółka planuje m.in. kontynuację realizacji projektów ukierunkowanych na zwiększenie udziału węgla koksowego w produkcji oraz rozwój w obszarach perspektywicznych. Udział węgla koksowego ma wzrosnąć do ok. 85 proc. Zarząd wkrótce zaprezentuje swoją strategię do 2030 r. Jej celem jest stworzenie firmy odpornej na wahania koniunktury. Obecnie dokument ten uzgadniany jest z Radą Nadzorczą i obligatariuszami, którzy muszą ją zaakceptować.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here