Naga MarketsKomentarz giełdowy to cykl tekstów, który BM ING Banku Śląskiego przygotowuje dla portalu Comparic.pl – wewnątrz znajdziecie Państwo komentarz do najciekawszych spółek, wydarzeń rynkowych oraz analizy zachowania indeksów światowych, a także z warszawskiego parkietu.


Indeks WIG20

Realizuje się opisywany przez nas scenariusz osłabienia indeksu dużych spółek poniżej poziomu 2.350 pkt. Barometr blue chips po odbiciu od górnej granicy kanału wzrostowego (2.370 pkt.), zmierza obecnie do jego dolnego ograniczenia (okolice 2.300 pkt.).

Te artykuły również Cię zainteresują
Początek tygodnia nie był zbyt porywający dla inwestorów operujących na GPW. Indeks WIG20 przez większą część dnia przy niskich obrotach konsolidował pod kluczowym poziomem 2.350 pkt. W końcówce dnia przewagę osiągnęła strona podażowa. Na wykresie świecowym dziennym powstał trzeci z rzędu czarny korpus. Załamane wsparcie na poziomie 2.350 pkt. będzie teraz negatywnie działało na kondycję dużych spółek. Rozładowaniem lokalnego potencjału spadkowego byłaby skuteczna obrona ważnego wsparcia w okolicach poziomu 2.300 pkt.

Stopniowy odwrót od szczytu indeksu WIG – indeks WIG

Zmienna koniunktura panuje w ostatnich tygodniach na spółkach największej i średniej kapitalizacji. Od stawki zdecydowanie odstaje natomiast barometr najmniejszych spółek, który notuje nowe minima cenowe średnioterminowej korekty spadkowej. Indeks WIG opisujący koniunkturę na całej warszawskiej giełdzie na początku ubiegłego tygodnia notował nowe maksima cenowe.

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo.

Dalszy wzrost notowań WIGu powstrzymało jednak górne ograniczenie kanału wzrostowego kreślonego od połowy maja br. (63,0 tys. pkt.). Stopniowo wkraczać będziemy w sezon publikacji wyników finansowych spółek za II kw. br. Będzie to okazja do powstania nowych impulsów. Dzisiaj rano wyniki lepsze od rynkowych oczekiwań zaprezentował już Bank Millennium.

Amerykańskie spółki raportują za II kw. br. – indeks S&P

Poniedziałkowe notowania na Wall Street zakończyły się niewielkimi zmianami wartości indeksów. Przed rozpoczęciem sesji raport kwartalny przedstawił m.in. Halliburton i Hasbro. Po sesji swoje osiągnięcia zaprezentowała spółka Alphabet. Podstawowe dane finansowe (przychody i zyski) wzrosty r/r. Inwestorzy mieli jednak wysokie oczekiwania wobec zysku na akcję. Wyniósł on 9,36 USD na akcję wobec 8,67 USD rok wcześniej, ale oczekiwano 9,67 USD na akcję.

Informacje ze spółek

Sygnity – spółka zyskała cenny czas na wypracowanie porozumienia

Sygnity uzgodniło z obligatariuszami i bankami wstępne ramy porozumienia dotyczącego finansowania działalności operacyjnej spółki w terminie najbliższych 3 miesięcy – poinformowało Sygnity w komunikacie.

Komentarz: Kurs informatycznej spółki przerwał serię spadków i w dniu wczorajszym odreagował w górę. Według komunikatu spółki szczegółowe warunki porozumienia dotyczące finansowania działalności na najbliższe 3 miesiące mają zostać określone w tym tygodniu. Istotne decyzje dotyczące pozyskania finansowania, w tym emisja akcji, mają zostać podjęte podczas najbliższego WZA zwołanego na 31 lipca 2017 r

Mostostal Warszawa – kurs spółki cierpi z powodu złożonego pozwu o zapłatę

Mostostal Warszawa otrzymał od spółki Energa Kogeneracja pozew o zapłatę 106,4 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami – podał Mostostal w komunikacie. Energa domaga się zapłaty kar umownych z tytułu nieosiągnięcia przez blok biomasowy w Elblągu „gwarantowanych parametrów technicznych oraz zaspokojenia roszczenia o obniżenie wynagrodzenia kontraktowego”.

Komentarz: Kurs spółki negatywnie zareagował na opublikowaną informację. Energa Kogeneracja złożyła w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pozew przeciwko spółce na początku lipca br. Chodzi o brak porozumienia w zakresie właściwego wykonania kontaktu z marca 2011 r. Nie jest to jednak jedyny kłopot spółki. Nie tak dawno KNF nałożyła na spółkę karę 300 tys. za dopuszczenie się naruszenia polegającego na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych w latach 2012-13. Mostostal złożył również pozew wzajemny przeciwko Agencji Rozwoju Miasta S.A. z siedzibą w Krakowie.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here