Naga MarketsKomentarz giełdowy to cykl tekstów, który BM ING Banku Śląskiego przygotowuje dla portalu Comparic.pl – wewnątrz znajdziecie Państwo komentarz do najciekawszych spółek, wydarzeń rynkowych oraz analizy zachowania indeksów światowych, a także z warszawskiego parkietu.


Indeks WIG20

Poprawa koniunktury zewnętrznej będzie sprzyjała naszej giełdzie. Spodziewamy się wzrostowego początku tygodnia na GPW. Uwaga inwestorów od dłuższego czasu skupia się na spółkach z indeksu WIG20. Wciąż czekamy na pozytywny przełom na rynku małych spółek.

Te artykuły również Cię zainteresują
Indeks WIG20 w dalszym ciągu prezentuje relatywną siłę względem pozostałych krajowych barometrów giełdowych. W piątek zwyżka WIG20 wyniosła 0,62 proc. Dzisiaj prawdopodobny jest ponowny atak indeksu blue chips na psychologiczną wartość 2.400 pkt. Z punktu widzenia analizy technicznej notowania WIG20 od maja br. kreślą kanał wzrostowy. Górne ograniczenie tej formacji cenowej przebiega aktualnie w rejonie poziomu 2.410 pkt. wyznaczając bykom najbliższy cel. Wciąż jest szansa na atak na tegoroczne maksimum cenowe z pierwszej połowy maja br. wyznaczone na poziomie 2.420 pkt.

Indeks WIG w okolicach tegorocznych maksimów – indeks WIG

Łagodną aprecjację prezentuje wykres indeksu WIG. Od maja obserwujemy stopniowy wzrost notowań indeksu szerokiego rynku. Dynamika aprecjacji jest zdecydowanie niższa od odnotowanej w pierwszych trzech miesiącach tego roku.

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo.

Stwarza to szansę, iż do czasu wystąpienia sygnałów lokalnego przesilenia, indeks będzie próbował wzbić na wyższe poziomy cenowe. Do najważniejszych czynników kształtujących obecnie koniunkturę należy trwający sezon publikacji wyników finansowych spółek za II kw. br. oraz wyczekiwanie na nowy silniejszy ruch ze strony Wall Street.

Indeks S&P500 w trendzie wzrostowym – indeks S&P

Już dwa tygodnie trwa konsolidacja indeksu S&P500 pod poziomem 2.500 pkt. W tym czasie nowe maksima cenowe notuje indeks Dow Jones. Korekcyjne nastroje dotknęły natomiast spółki technologiczne zgrupowane w indeksie Nasdaq. W piątek kluczowym wydarzeniem była publikacja comiesięcznego raportu z rynku pracy. Dane te zaskoczyły pozytywnie. Sytuacja na rynku pracy w USA wciąż poprawia się. Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła w lipcu o 209 tys. wobec oczekiwań na poziomie 180 tys. Stopa bezrobocia spadła do 4,3 proc., co oznacza najniższy poziom od 16 lat.

Informacje ze spółek

LPP – powrót na wzrostową ścieżkę

Zysk netto LPP w drugim kwartale 2017 roku wyniósł 173 mln zł – wynika ze wstępnych szacunków spółki. Z dotychczas zebranych prognoz przez PAP Biznes wynika, że rynek oczekiwał zysku netto LPP w wysokości 156,4 mln zł.

Komentarz: LPP od IV kw. ub. r. notuje poprawę wyników finansowych. Raport za ostatni kw. ub. r. wykazał poprawę, jeśli weźmiemy pod uwagę wyniki oczyszczone. Spółka powróciła na wzrostową ścieżkę w I kw. br. LPP korzysta na niskim kursie euro,  w którym rozliczane są czynsze wynajmowanych powierzchni. LPP poprawiło w ostatnim czasie swoją pozycję gotówkową mierzoną relacją dług netto / EBITDA. Inwestorom spodobała się strategia połączenia inwestycji z dywidendą. W kolejnym kwartale spodziewana jest dalsza poprawa wyników.

PKN Orlen – najwyższa w historii spółki dywidenda już wypłacona

PKN Orlen wypłacił w ubiegły piątek dywidendę w wysokości 3 zł na akcję, najwyższą w historii spółki, podał koncern.

Komentarz: Czerwcowe WZA spółki zadecydowało, że na tegoroczną dywidendę trafiło blisko ¼ z 2016 r. który wyniósł 5,7 mld zł. Przy obecnym kursie giełdowym stopa dywidendy wyniosła ponad 2,8 proc. Z zysku za 2015 r. spółka wypłaciła 2,0 zł na akcję, za 2014 r. dywidenda wynosiła 1,65 zł na akcję. Natomiast dotychczas najwyższą kwotę dywidendy PKN Orlen wypłacił za 2004 r. Wówczas było to 2,13 zł na akcję.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here