Naga MarketsKomentarz giełdowy to cykl tekstów, który BM ING Banku Śląskiego przygotowuje dla portalu Comparic.pl – wewnątrz znajdziecie Państwo komentarz do najciekawszych spółek, wydarzeń rynkowych oraz analizy zachowania indeksów światowych, a także z warszawskiego parkietu.


Indeks WIG20

Indeks WIG20 wrócił ponad poziom 2.500 pkt. Nasz rynek odreagował słabość z ubiegłego tygodnia. Warszawska giełda zdyskontowała również poprawę sentymentu na rynkach rozwiniętych. Mankamentem wczorajszej zwyżki był jedynie stosunkowo niski obrót który wyniósł nieco ponad 600 mln zł.

Te artykuły również Cię zainteresują
Strona popytowa przeważała szczególnie w pierwszej połowie poniedziałkowych notowań. Popyt kładł nacisk przede wszystkim na spółki największej kapitalizacji. W grze znajdowały się walory PKN Orlen, które ustanowiły nowe maksimum cenowe oraz PZU i KGHM. Odreagowanie po spadkach zaliczyły akcje spółki Energa. Ostrożny scenariusz na najbliższe dni zakłada pozostanie indeksu WIG20 w okolicach poziomu 2.500 pkt. Inwestorzy pamiętają nieudaną próbę wzrostu z ubiegłego wtorku. Technicznym oporem pozostaje poziom 2.550 pkt. związany z maksimami z przełomu lat 2014-2015. Po fazie konsolidacji, rynek powinien przystąpić do kolejnej próby bicia rekordów.

Indeks sWIG80 jedynie wyhamował spadki– indeks sWIG80

Przedłuża się trudny okres małych spółek. W dalszym ciągu szukamy pozytywnego przełomu. Obsunięcie notowań odnotowane w trakcie pierwszych dni września br. doprowadziło do ustanowienia przez indeks sWIG80 nowych minimów cenowych. Szansą na zmianę obowiązujących tendencji jest wyhamowanie dotychczasowej dynamiki spadku.

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo.

Na krótkoterminowych oscylatorach pojawiły się już sygnały pozytywnych dywergencji. Na poziomie 15,2 tys. pkt. znajduje się ważne techniczne wsparcie wynikające z poziomu szczytu wyznaczonego pod koniec 2013 r.

Optymizm na Wall Street – indeks S&P

Poranny dodatni poziom futures znalazł odzwierciedlenie we wzrostowym otwarciu poniedziałkowych notowań. Indeks S&P500 już w pierwszej połowie sesji zaatakował dotychczasowe maksima trendu wzrostowego znajdujące się w strefie 2.490-2.500 pkt. Ze spółek wyróżniły się akcje Apple zyskując 1,8 proc. Inwestorzy liczą na pozytywny odzew na zapowiadaną na dzisiaj prezentację planów zarządu spółki. Na spadek ryzyka inwestycyjnego wskazuje taniejące złoto.

Informacje ze spółek

Energa – spółka liczy na pozytywny wpływ zaprzestania realizacji wcześniejszych umów

Energa chce zaprzestać realizacji umów sprzedaży praw majątkowych i szacuje pozytywny wpływ na ok. 110 mln zł w 2018 roku, a w pozostałym okresie na ok. 2,1 mld zł – podała Energa w komunikacie.

Komentarz: Kwota 2,1 mld zł wskazywana przez spółkę związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy w zakresie odnawialnych źródeł energii. Głównym argumentem do zaprzestania realizacji umów sprzedaży praw majątkowych jest fakt pomijania trybu przetargowego podczas zawierania umów.

Wielton – słabsze wyniki efektem trudniejszego otoczenia

Komentarz: Wyniki spółki za II kw. zostały ocenione jako słabsze od oczekiwań. Przy wzroście przychodów o 9,2 proc. w ujęciu r/r, zysk netto w II kw. obniżył się o 26,7 proc. i był gorszy od rynkowego konsensusu o ponad 25 proc. Również pozycje EBITDA i EBIT wypadły słabiej od oczekiwań. Powodem pogorszenia wyników jak podaje spółka był wzrost cen surowców, wzrost kosztów wynagrodzeń oraz mocny złoty. Spółka utrzymuje dotychczasową strategię i planuje kolejne przejęcia. W przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie budowy fabryki naczep i przyczep chłodniczych. Budowa ma potrwać ok. 2 lat.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here