Naga MarketsKomentarz giełdowy to cykl tekstów, który BM ING Banku Śląskiego przygotowuje dla portalu Comparic.pl – wewnątrz znajdziecie Państwo komentarz do najciekawszych spółek, wydarzeń rynkowych oraz analizy zachowania indeksów światowych, a także z warszawskiego parkietu.


Odbicie pokaże aktualną silę rynku – Indeks WIG20

Presja otoczenia zewnętrznego spowodowała spadki krajowych indeksów giełdowych podczas pierwszej sesji tygodnia. W dół skierował się zarówno WIG20, jak i barometry średnich i małych spółek. Dzisiaj powinniśmy zobaczyć odreagowanie w górę. Skala odbicia będzie testem siły naszego rynku.

W ocenie analizy technicznej na indeksie WIG20 dochodzi obecnie do umocnienia lokalnego oporu na poziomie 2.350 pkt. Popyt z trudem utrzymał wczoraj indeks blue chips w rejonach najbliższego technicznego wsparcia znajdującego się na poziomie 2.300 pkt. Dzisiaj jest szansa na powrót indeksu WIG20 ponad ten poziom. W szerszej perspektywie na indeksie dużych spółek obowiązuje spadkowa korekta zapoczątkowana w drugiej dekadzie maja br. Ramy wyrysowanego na wykresie dziennym kanału spadkowego ograniczają obecnie poziomy 2.350 pkt. od góry i 2.250 pkt. od dołu.

Osłabienie segmentu średnich spółek – indeks mWIG40

Stabilny w trakcie ostatnich sześciu sesji indeks mWIG40 wczoraj również odnotował presję strony podażowej. Notowania indeksu mid caps oddaliły się od strefy oporu znajdującej się w przedziale 4.900-4.950 pkt. Jeżeli dzisiaj nie dojdzie do silnego odreagowania w górę, scenariusz na najbliższe dni zakłada zejście indeksu mWIG40 w dół w rejon 4.700 pkt.

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo.

Z otoczenia zewnętrznego warto wspomnieć o publikowanej wczoraj przez GUS inflacji za maj, która zgodnie z konsensusem wyniosła 1,9 proc. Z kolei ze strony rządu, pojawiła się informacja, iż nie jest możliwe przyjęcie ustawy, która by regulowała wszystkie problemy, związane z kredytami frankowymi.

Gorszy sentyment wobec spółek technologicznych – indeks S&P

Pierwsza sesja tygodnia przyniosła ponowne osłabienie indeksu spółek technologicznych. Nasdaq stracił 0,59 proc., a w trakcie dnia przecena była większa. Realizacja zysków na walorach technologicznych wynika przede wszystkim z istotnej skali wcześniejszych wzrostów. Inwestorzy teraz skupiać się będą na posiedzeniu Zarządu Rezerwy Federalnej. Decyzja  stopach procentowych zostanie podjęta w dniu jutrzejszym.

Informacje ze spółek

Apator – WZA uchwaliło wyższą dywidendę

Akcjonariusze Apatora zdecydowali, że dywidenda za 2016 rok wyniesie 36,4 mln zł, czyli 1,1 zł na akcję – wynika z uchwał walnego. Spółka wypłaciła już w grudniu 0,35 zł dywidendy na akcję zaliczki, więc do wypłaty zostało 0,75 zł dywidendy na akcję.

Komentarz: Podobnie jak z zysku za 2015 r., również z ubiegłorocznego zysku spółka wypłaca akcjonariuszom dywidendę w dwóch transzach. Dnia 7 grudnia ub. r. wypłacona już została zaliczka na poczet dywidendy za 2016 r., która wyniosła 0,35 zł. Spółka deklarowała wypłatę jeszcze 0,7 zł na akcję. WZA uchwalił jednak wyższą wypłatę na poziomie 0,75 zł, co w sumie daje dywidendę w wysokości 1,1 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do pozostałej części dywidendy jest 21 czerwca, a wypłata nastąpi 4 lipca 2017 r. W ubiegłym roku Apator wypłacił akcjonariuszom 1 zł na akcję w formie dywidendy.

Robyg – akcje oferowane w przyśpieszonej księdze popytu

Robyg rozpoczyna w poniedziałek prywatną ofertę nie więcej niż 26.309.199 nowych akcji s. H, stanowiących do 10 proc. akcji spółki – podała spółka w komunikacie. Oferta zostanie przeprowadzona w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu.

Komentarz: Robyg jest pozytywnie oceniany przez rynek. Atutem spółki jest posiadany znaczący bank ziemi, który umożliwia uruchamianie nowych projektów. W I kw. Robyg utrzymał pozycję lidera sprzedaży mieszkań wśród spółek notowanych na warszawskiej giełdzie (937 mieszkania co oznacza wzrost o 29 proc. r/r). Zgodnie z uchwałą cena akcji w prywatnej ofercie nie będzie niższa od średniej ceny rynkowej akcji spółki, ważonej wolumenem obrotu z okresu ostatnich 6 miesięcy. Oferta będzie skierowana do nie więcej niż 149 uprawnionych inwestorów, w tym inwestorów instytucjonalnych. Ważny jest również zapis, iż umowa plasowania akcji zawiera zobowiązanie spółki do powstrzymania się od dalszej emisji akcji oraz rozporządzania się akcjami przez okres 9 miesięcy.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here