Naga MarketsKolejne Towarzystwo funduszy inwestycyjnych utraciło pozwolenie na działalność w tym roku. Tym razem Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała się nałożyć sankcję na działalność GO TFI w trybie natychmiastowej wykonalności. Dodatkowo towarzystwo zostało obciążone karą 6,5 mln zł. Naruszenia stwierdzono w okresie od 30 września 2016 do 30 czerwca 2018 r.


Zobacz również: KNF nałożyła 500 tys. zł kary na GetBack za naruszenia w raportach okresowych

Wartość aktywów pod zarządzaniem GO TFI wynosiła 1,6 mld zł

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2019 r. nałożyła na GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna następujące sankcje administracyjne:

  • Kara pieniężna w wysokości 5 milionów złotych nałożona została za naruszenie art. 48 ust. 2a pkt 2 w zw. z art. 10 ustawy w związku z zarządzaniem w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu;
  • Kara pieniężna w wysokości 1 miliona złotych nałożona została w związku z dokonywaniem lokat w sposób niezgodny z limitami inwestycyjnymi i ograniczeniami inwestycyjnymi określonymi w ustawie oraz statucie funduszu;
  • Kara pieniężna w wysokości 500 tysięcy złotych nałożona została w związku z dokonywaniem lokat w sposób niezgodny z limitami inwestycyjnymi określonymi w ustawie oraz statucie funduszu;
  • Sankcja administracyjna w postaci cofnięcia Towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych – w związku z ustaleniem, że naruszenie przepisów ustawy, opisane w punkcie I. jest rażące.

Ustalenie skali i skutków naruszeń było szczególnie istotne z perspektywy przeprowadzonego przez Komisję postępowania. Większość zarzutów postawionych Towarzystwu dotyczy zdarzeń, których celowość, zgodność z prawem i z interesem uczestników funduszy można ocenić dopiero z perspektywy czasu w powiązaniu z okolicznościami ujawniającymi intencje biznesowe Towarzystwa – podano.

Konsekwencja decyzji KNF jest to, że fundusze Go TFI reprezentowane będą przez depozytariuszy. Całość komunikatu KNF jest dostępna tutaj.

W tym roku KNF cofnęła pozwolenie na działalność Lartiq TFI i Saturn TFI. Nałożyła też kary pieniężne m.in. na Altus TFI oraz Copernicus Capital TFI.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here