Naga MarketsZespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował 17,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 87,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

“W analizowanym okresie najistotniejszy wpływ na wynik finansowy netto grupy miał głównie spadek szacowanych przychodów z tytułu rekompensat KDT, które w I półroczu 2018 r. były ujemne i wyniosły 83 672 tys. zł w porównaniu do wartości ujemnej w I półroczu 2017 r. w kwocie 29 313 tys. zł. Zmiana szacunków jest efektem istotnego wzrostu prognozowanych ścieżek cenowych energii elektrycznej w kolejnych latach” czytamy w raporcie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zysk operacyjny wyniósł 19,6 mln zł wobec 108,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 520 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 563,48 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 75,87 mln zł wobec 92 mln zł zysku rok wcześniej.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here