Naga MarketsKogeneracja miała 69,64 mln zł zysku netto, 87,71 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021Kogeneracja odnotowała 69,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 132,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kogeneracja przedstawia swoje wyniki finansowe

Zysk operacyjny wyniósł 87,71 mln zł wobec 164,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 469,08 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 396,37 mln zł rok wcześniej.

“Grupa kapitałowa Kogeneracja S.A. osiągnęła za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku dodatni wynik finansowy netto [ogółem] w wysokości 70 025 tys. zł, niższy aniżeli w okresie porównywanym 2020 roku o 63 443 tys. zł (133 468 tys. zł w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku), na co wpłynęły głównie:

– spadek [o 101 537 tys. zł] pozostałych przychodów operacyjnych przede wszystkim z tytułu sprzedaży w 2020 r. uprawnień do emisji CO2 łącznie na kwotę 110 400 tys. zł z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 za poprzednie lata okresu rozliczeniowego skorygowanej o wartość wyceny dokonanej w 2019 r. w kwocie 8 370 tys. zł,

– wzrost [o 72 718 tys. zł] przychodów ze sprzedaży, w tym: 48 712 tys. zł wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła, 17 478 tys. zł wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, 17 179 tys. zł przychody z Rynku Mocy oraz 10 940 tys. zł spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w spółce zależnej o 15%,

– wzrost kosztu własnego sprzedaży o 49 379 tys. zł, w tym głównie: wzrost rezerwy na zakup uprawnień do emisji CO2 o 10 880 tys. zł, wzrost kosztów amortyzacji o 4 753 tys. zł, wzrost kosztów usług o 6 643 tys. zł oraz wzrost wartości sprzedanych towarów i materiałów o 18 975 tys. zł,

– spadek [o 1 657 tys. zł] wyniku na działalności finansowej,

invest

– spadek [o 14 742 tys. zł] podatku dochodowego z tytułu niższego wyniku finansowego brutto” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 45,61 mln zł wobec 61,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: ethereum kurs | kurs 11bit | notowania comarch | ten square games akcje | kurs orlen | mbank notowania | gpw pkn orlen |


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here