Naga MarketsKomisja Nadzoru Finansowego (KNF), na podstawie przepisów MiFIR jednogłośnie podjęła decyzję w sprawie wprowadzenia zakazu oferowania klientom detalicznym inwestycji w opcje binarne, wynika z komunikatu instytucji. Decyzja dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących w Polsce działalność maklerską, tj. firm inwestycyjnych, banków, oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych oraz podmiotów działających transgranicznie w oparciu o swobodę świadczenia usług.


Opcje binarne na cenzurowanym ESMA, obecnie również KNF

Opcje binarne są pochodnymi instrumentami finansowymi, w przypadku których wypłata
zysku dla inwestora uzależniona jest od wystąpienia – w chwili wygaśnięcia opcji –
zdarzenia dotyczącego, np. ceny lub wartości określonego instrumentu bazowego.
Wielkość wypłaty jest ustalona z góry i pozostaje bez związku ze zmianami ceny lub wartości instrumentu bazowego.

Charakterystyczny dla opcji binarnych jest również bardzo krótki czas trwania takiej inwestycji (nawet kilka minut lub sekund od jej rozpoczęcia). Nabywca takiego instrumentu formułuje zatem swoje oczekiwania co do zmiany ceny lub wartości instrumentu bazowego, a jeżeli zakładane zdarzenie nie nastąpi to inwestor traci pieniądze. Istotne jest również, że zawieranie tego rodzaju opcji w praktyce nie stanowi instrumentu zabezpieczającego przed jakimkolwiek ryzykiem.

Powyższe cechy oznaczają, że opcje binarne charakteryzują się bardzo wysokim stopniem
złożoności, w szczególności w zakresie struktury ich wyceny. Uwzględniając charakterystykę opcji binarnych KNF uznała je za instrumenty spekulacyjne, zbliżone w swej konstrukcji do zakładów oraz gier hazardowych. Oznacza to, że inwestowanie w nie jest obarczone bardzo dużym ryzykiem poniesienia przez klientów detalicznych straty.

KNF zdecydowała zatem, że z uwagi na zdiagnozowane na polskim rynku finansowym
nadmierne ryzyko poniesienia straty z tytułu inwestycji w opcje binarne oraz w celu
zapewnienia klientom detalicznym kontynuacji ochrony, konieczne jest wprowadzenie
wspomnianego powyżej zakazu. Tym samym KNF podzieliła argumenty ESMA, tj.
Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, który w 2018 r. jako
pierwszy podjął decyzję o wprowadzeniu takiego zakazu na terenie całej Unii
Europejskiej w formie tymczasowej. Okres obowiązywania tymczasowego zakazu
wydanego przez ESMA wygasa 1 lipca br.

Pełna treść decyzji KNF podjętej w dniu 25 czerwca br. wraz z uzasadnieniem zostanie
opublikowana w Dzienniku Urzędowym KNF i wejdzie w życie w dniu 2 lipca br. Decyzja
KNF będzie miała charakter bezterminowy.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here