TMS


Logo KNFKomisja Nadzoru Finansowego informuje, że w dniu 23 stycznia 2019 r. wydała decyzję w przedmiocie przeniesienia z Polskiego Domu Maklerskiego SA z siedzibą w Warszawie (obecnie PNP SA) instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie – Santander Biuro Maklerskie.


Przeniesienie aktywów w związku z cofnięciem licencji PNP

Powyższa decyzja została wydana w związku z cofnięciem Polskiemu Domowi Maklerskiemu SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej i nałożeniem kary pieniężnej na podstawie decyzji KNF z dnia 8 listopada 2018 r.

Zgodnie z art. 89 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia lub zaprzestania prowadzenia rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1, przez podmiot prowadzący działalność maklerską, Komisja może nakazać przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1, do innej firmy inwestycyjnej, która uprzednio wyraziła na to zgodę.

W przypadku przeniesienia instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów z PNP SA Komisja wskazała Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie  – Santander Biuro Maklerskie. W ocenie Komisji wskazana firma inwestycyjna Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie  – Santander Biuro Maklerskie należycie zabezpieczy interesy osób, do których należą przedmiotowe aktywa.

Jednocześnie KNF wskazuje, że przedmiotowe przeniesienie nie dotyczy ewidencji obligacji GetBack SA w restrukturyzacji prowadzonych wcześniej przez PNP. Zgodnie z raportem bieżącym GetBack SA w restrukturyzacji z dnia 11 lutego 2019 r. emitent poinformował o zawarciu umowy o prowadzenie ewidencji obligacji GetBack SA w restrukturyzacji i związanej z tym zmianie warunków emisji obligacji. Ewidencje obligacji tej spółki prowadzone wcześniej przez PNP zostały przeniesione do firmy inwestycyjnej Q Securities SA. W związku z ciążącymi na emitencie obowiązkami informacyjnymi wynikającymi  z rozporządzenia MAR, Komisja przekazuje informację o przeniesieniu instrumentów finansowych i środków pieniężnych do publicznej wiadomości niezwłocznie po przekazaniu raportu bieżącego przez emitenta.Noble Markets

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here