Naga MarketsLogo KNFKomisja Nadzoru Finansowego informuje, że w dniu 23 stycznia 2019 r. wydała decyzję w przedmiocie przeniesienia z Polskiego Domu Maklerskiego SA z siedzibą w Warszawie (obecnie PNP SA) instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie – Santander Biuro Maklerskie.


Przeniesienie aktywów w związku z cofnięciem licencji PNP

Powyższa decyzja została wydana w związku z cofnięciem Polskiemu Domowi Maklerskiemu SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej i nałożeniem kary pieniężnej na podstawie decyzji KNF z dnia 8 listopada 2018 r.

Zgodnie z art. 89 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia lub zaprzestania prowadzenia rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1, przez podmiot prowadzący działalność maklerską, Komisja może nakazać przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1, do innej firmy inwestycyjnej, która uprzednio wyraziła na to zgodę.

W przypadku przeniesienia instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów z PNP SA Komisja wskazała Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie  – Santander Biuro Maklerskie. W ocenie Komisji wskazana firma inwestycyjna Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie  – Santander Biuro Maklerskie należycie zabezpieczy interesy osób, do których należą przedmiotowe aktywa.

Jednocześnie KNF wskazuje, że przedmiotowe przeniesienie nie dotyczy ewidencji obligacji GetBack SA w restrukturyzacji prowadzonych wcześniej przez PNP. Zgodnie z raportem bieżącym GetBack SA w restrukturyzacji z dnia 11 lutego 2019 r. emitent poinformował o zawarciu umowy o prowadzenie ewidencji obligacji GetBack SA w restrukturyzacji i związanej z tym zmianie warunków emisji obligacji. Ewidencje obligacji tej spółki prowadzone wcześniej przez PNP zostały przeniesione do firmy inwestycyjnej Q Securities SA. W związku z ciążącymi na emitencie obowiązkami informacyjnymi wynikającymi  z rozporządzenia MAR, Komisja przekazuje informację o przeniesieniu instrumentów finansowych i środków pieniężnych do publicznej wiadomości niezwłocznie po przekazaniu raportu bieżącego przez emitenta.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here