Naga MarketsKNF publikuje stanowisko ws. usług doradztwa inwestycyjnegoKomisja Nadzoru Finansowego opublikowała dziś swoje stanowisko w sprawie wybranych aspektów świadczenia przez firmy inwestycyjne oraz banki usług doradztwa inwestycyjnego. Poniżej znajdziesz uwagi ogólne ze stanowiska UKNF.


Większa oferta produktowo-usługowa i wzrost skomplikowania

Rosnąca oferta produktowo-usługowa firm inwestycyjnych oraz wykorzystanie nowych kanałów komunikacyjnych wpływa na wzrost skomplikowania produktów i usług oferowanych przez firmy inwestycyjne, a co za tym idzie, może utrudniać inwestorom/klientom detalicznym samodzielną ich analizę i ocenę.

Z tego powodu konieczne jest świadczenie tych usług z zachowaniem najwyższych standardów, w szczególności w zakresie sposobu i formy przekazywania informacji o usługach i instrumentach finansowych oferowanych klientom. Często adresatem tych informacji jest klient, który nie posiada specjalistycznej wiedzy ani doświadczenia, które umożliwia dokonanie oceny, czy dany instrument lub usługa są dla niego odpowiednie. W szczególności, klient może nie posiadać wystarczających umiejętności do analizy, czy ryzyko skorelowane z tymi instrumentami jest adekwatne do jego sytuacji i potrzeb oraz, czy kierowane do niego informacje stanowią jedynie reklamę lub promocję, czy też ich treść zachęca np. do nabycia instrumentów finansowych.

Firmy inwestycyjne jako podmioty profesjonalne, doradzając określone rozwiązania inwestycyjne, muszą przede wszystkim kierować się najlepiej pojętym interesem klienta, a nie korzyściami, które mogłyby uzyskać w związku z rekomendowaniem takich rozwiązań.

Najlepszy interes klienta

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF, Urząd) zwraca uwagę, że wejście w życie przepisów pakietu MIFID II, w szczególności w zakresie tzw. zarządzania produktowego (ang. product governance) oraz wymogów w zakresie wiedzy i kompetencji osób zatrudnionych w firmach inwestycyjnych, ma na celu podwyższenie standardów świadczenia usług maklerskich, w szczególności usługi doradztwa inwestycyjnego. Jednocześnie UKNF dokonał weryfikacji następujących Stanowisk Urzędu dotyczących świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego:
a)    z dnia 27 marca 2012 roku, sygn. DRK/023/27/5/V/14/2012/PT oraz
b)    z dnia 3 września 2013 roku, sygn. DRK/WRM/485/7/7/69/2013/MK/PT
oraz zastąpienia ich nowym Stanowiskiem.

Opublikowane dziś (14.02.2020 r.) Stanowisko stanowi jednolite opracowanie, uwzględniające w swej treści aktualne zagadnienia zawarte w wyżej wskazanych stanowiskach jak i porusza dodatkowe kwestie wynikające z wprowadzenia nowych regulacji.

Poniżej znajduje się lista zagadnień związanych z usługami doradztwa inwestycyjnego, co do których stanowisko zajął Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Cały dokument dostępny jest pod linkiem.

 • Zarządzanie produktowe
 • Podstawy prawne usługi doradztwa inwestycyjnego
 • Przesłanki doradztwa inwestycyjnego
  • Wymóg posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia osób świadczących usługę doradztwa inwestycyjnego
  • Spersonalizowana rekomendacja
  • Przedmiot rekomendacji
  • Indywidualne potrzeby i sytuacja klienta z uwzględnieniem wymogów z zakresu zarządzania produktowego
 • Doradztwo niezależne
 • Rola systemu zgodności działalności z prawem i kontroli wewnętrznej w zakresie wykonywania usługi doradztwa inwestycyjnego
 • Obowiązek nagrywania/dokumentowania czynności wykonywanych w toku świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego
 • Uwagi końcowe


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here