Naga MarketsLogo KNFMając na uwadze interes rynku kapitałowego, którego istotnym elementem jest zapewnienie, aby podmioty będące jego uczestnikami funkcjonowały w środowisku pewności prawnej, w związku z wprowadzeniem nowej, szerszej zakresowo definicji usługi oferowania instrumentów finansowych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował stanowisko dotyczące usługi oferowania instrumentów finansowych. Brzmienie definicji usługi oferowania instrumentów finansowych uległo bowiem diametralnej zmianie wraz z nowelizacją Ustawy, która weszła w życie w dniu 21 kwietnia 2018 r. 


Przygotowanie stanowiska miało na celu zapewnienie jego użyteczności zarówno dla firm inwestycyjnych oraz banków, jak i innych podmiotów, co do działalności których istnieje niepewność w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa (tzw. platform crowdfunding-owych). Wszystkie z powyższych rodzajów podmiotów potrzebują czytelnych wytycznych pozwalających na zrozumienie, jakie działania możliwe są do podjęcia w ramach swobody działalności gospodarczej, jakie zaś wchodzą w zakres działalności wymagającej uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalnościmaklerskiej.

W opublikowanym 29 marca br. materiale zawarto wyjaśnienia, w jaki sposób zmiana definicji oferowania wpływa na ograniczenia możliwości prowadzenia crowdfundingu inwestycyjnego. Przedstawiono również informację o przepisie przejściowym pozwalającym na prowadzenie aktualnie licencjonowanej działalności.

Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy, przez oferowanie instrumentów finansowych rozumie się podejmowanie na rzecz emitenta papierów wartościowych, wystawcy instrumentu finansowego lub sprzedającego instrument finansowy czynności prowadzących do nabycia przez inne podmioty instrumentów finansowych, przez:

  • prezentowanie, w dowolnej formie i w dowolny sposób, udostępnianych przez emitenta, wystawcę lub sprzedającego, informacji o instrumentach finansowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych instrumentów
  • pośredniczenie w zbywaniu instrumentów finansowych nabywanych przez podmioty w wyniku prezentowania informacji, o których mowa w pkt 1,
  • prezentowanie indywidualnie oznaczonym adresatom, w dowolnej formie i w dowolny sposób, udostępnianych przez emitenta, wystawcę lub sprzedającego informacji w celu:
    • promowania, bezpośrednio lub pośrednio, nabycia instrumentów finansowych lub
    • zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do nabycia instrumentów finansowych.

Podmioty, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wykonywały działalność gospodarczą, która nie wymagała uzyskania zezwolenia, a która po wprowadzeniu nowelizacji takiego zezwolenia wymaga są zobowiązane dostosować działalność do przepisów ustawy w terminie 12 miesięcy. Oznacza to, że podmioty chcące kontynuować działalność w dotychczasowym modelu powinny były wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej do dnia 21 kwietnia 2019 r. albo dostosować działalność tak, aby nie naruszała przepisów prawa.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował natomiast, że w terminie do dnia 21 kwietnia 2019 r. żaden z podmiotów prowadzących platformę crowdfundingową nie złożył takiego wniosku.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułKurs euro dociera do 1,11650 USD. Czas na odbicie?
Następny artykułNomura Bank realizuje zyski na dolarze australijskim AUD/USD
Arkadiusz Jóźwiak redaktor Comparic.pl
Education Team Manager Comparic.pl. Autor licznych webinarów i felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Jako menadżer działu edukacji w Comparic Media Group wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne i stawia ogromny nacisk na prostotę przekazywanych informacji i wiedzy. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu traderów i inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019. Jego artykuły znaleźć można również w magazynach FxMag oraz I Love Crypto, gdzie prowadzi swoją stałą rubrykę. To także prelegent podczas licznych konferencji m.in. Festiwalu Inteligencji Finansowej, Seminarium XM w Warszawie czy Expo Invest Cuffs. Członek Rady Nexusów przyznającej wyróżnienia osobom i podmiotom, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju branży blockchain i kryptowalut a także twórca i główny prowadzący cotygodniowych, niedzielnych odpraw traderów, w których regularnie uczestniczy kilkaset osób oraz analityk kryptowalutowy w serwisie Krypto Raport.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here