Naga MarketsW poniedziałek, 4 czerwca w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego odbyło się pierwsze spotkanie Grupy roboczej ds. Blockchain. W jego skład weszli członkowie międzyresortowego Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz dodatkowe podmioty rynkowe reprezentujące branżę kryptowalut i technologii Blockchain. Celem działania Grupy jest rozpoczęcie przez UKNF dialogu z przedstawicielami rynku na temat technologii DLT/Blockchain, w tym walut wirtualnych (tzw. kryptowalut) oraz innych tokenów cyfrowych, w kontekście właściwych uregulowań prawnych w tym zakresie, w tym przygotowanie Raportu końcowego z prac Grupy określającego stanowisko UKNF w przedmiotowym zakresie.

Grupa będzie zajmowała się aspektami operacyjnymi i prawnymi dotyczącymi technologii rozproszonych rejestrów (DLT/Blockchain), ze szczególnym uwzględnieniem tematyki walut wirtualnych oraz innych tokenów cyfrowych, ICO (Initial Coin Offerings), smart kontraktów, funkcjonowania giełd i kantorów wirtualnych, w tym giełd kryptowalut oraz ograniczeń i wyzwań dla rozwoju technologii DLT/Blockchain, w tym dla rozwoju walut wirtualnych.

„Chcielibyśmy rozpocząć dialog dotyczący rozwiązań związanych z technologią blockchain, w tym „walut” wirtualnych, ICO. Chcielibyśmy w ciągu najbliższych miesięcy wspólnie porozmawiać o wyzwaniach, przed którymi stoi branża, o percepcji obecnie funkcjonujących regulacji, o barierach oraz o tym, jak te bariery możemy usuwać lub ograniczać. Chcielibyśmy ustalić wspólny punkt widzenia” – powiedział Marek Chrzanowski, Przewodniczący KNF, który otworzył posiedzenie Grupy.

„W niektórych kwestiach się różnimy, ale w niektórych jesteśmy ze sobą bardzo blisko. Nie jesteśmy do nikogo uprzedzeni. Jesteśmy postrzegani przez pryzmat działań ostrzegawczych, które realizujemy w ramach kampanii dotyczących zagrożeń na rynku finansowym, natomiast chcę podkreślić, że co do zasady nie jesteśmy przeciwnikami technologii blockchain i nie chcemy ograniczać jej rozwoju” – dodał.

Wynikiem końcowym prac Grupy będzie opublikowanie Raportu UKNF, który będzie mógł stanowić podstawę do dalszych prac legislacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej technologii DLT/Blockchain, w tym aktywów wirtualnych. Grupa będzie prowadziła prace w wyodrębnionych podgrupach roboczych.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here