Naga MarketsCypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) otrzymała od uczestników rynku zgłoszenia w sprawie oszustw polegających na podszywaniu się pod pracowników CySEC. Do CySEC wielokrotnie docierały sygnały o tym, że osoby podające się za pracowników lub powołanych przedstawicieli CySEC zwracają się do inwestorów z żądaniem o uiszczenie opłat w zamian za rozliczenie fikcyjnych roszczeń o odszkodowanie związanych z zawieraniem transakcji z określonymi firmami podlegającymi nadzorowi CySEC.


CySEC ostrzega przed oszustami, którzy próbują wyłudzić dane

Zgodnie z przyjętą polityką CySEC nigdy nie wysyła niepożądanej korespondencji inwestorom ani członkom opinii publicznej, ani nie zwraca się z prośbą o podanie danych osobowych, finansowych bądź innych – informuje KNF na swojej stronie.
CySEC nie posiada uprawnień ani kompetencji do pobierania jakichkolwiek opłat od inwestorów, ani nie jest właściwa do powoływania jakichkolwiek podmiotów do wykonywania takich czynności w jej imieniu. Nie wykonuje też żadnych czynności (związanych z wydawaniem zezwoleń, weryfikacją, monitorowaniem ani innych) w zakresie pozwów zbiorowych, systemów rekompensat ani rozliczania płatności między osobami fizycznymi lub prawnymi oraz firmami państwowymi lub prywatnymi.
Inwestorzy są narażeni na wspomniane oszustwa każdego dnia, w ramach złożonej kampanii internetowej. Zwykle oszustwa te mają następujący przebieg:
  • Osoby podają się za pracowników CySEC, powołanych przedstawicieli CySEC (np. radców prawnych), przedstawicieli innych cypryjskich urzędów nadzoru (np. Banku Centralnego Cypru) lub przedstawicieli banku powołanych przez CySEC;
  • Oszuści nawiązują kontakt (często za pośrednictwem poczty elektronicznej) z inwestorami będącymi klientami podmiotów regulowanych nadzorowanych przez CySEC;
  • Otrzymywane wiadomości e-mail wydają się być autentyczne: zawierają imię, nazwisko, adres, pieczęć urzędową, logo CySEC oraz podrobione podpisy urzędników CySEC;
  • Oszuści składają fałszywą obietnicę udzielenia inwestorom pomocy w uzyskaniu odszkodowania za ewentualne szkody w związku z transakcjami zawartymi z firmami, na które nałożono sankcje (zwykle chodzi o firmy internetowe oferujące spekulacyjne produkty inwestycyjne);
  • W ten sposób oszuści nielegalnie uzyskują dane osobowe, w tym numery telefonu;
  • W niektórych przypadkach z inwestorami jest nawiązywany kontakt telefoniczny w związku z otrzymaną korespondencją mailową.
CySEC wystosowała kilka komunikatów z ostrzeżeniem w tej sprawie na swojej stronie internetowej: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/public-info/warnings/cysec/
CySEC zwraca się do ogółu społeczeństwa o zachowanie ostrożności w przypadku otrzymania nieoczekiwanej wiadomości od CySEC oraz o nieprzekazywanie środków finansowych nikomu, kto podaje się za wyżej wskazane osoby lub inne podobne podmioty. Inwestorom zaleca się, aby przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań skontaktowali się z CySEC w celu potwierdzenia prawdziwości otrzymanej wiadomości poprzez wysłanie informacji na adres info@cysec.gov.cy.


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here