Naga MarketsKomisja Nadzoru Finansowego (KNF) w poniedziałkowym komunikacie zwraca uwagę na proceder nadinterpretacji przepisów przez podmioty maklerskie spoza UE, które próbują pozyskiwać klientów z krajów unijnych. Jak zauważa nadzorca proceder ten nie może mieć miejsca, a każdy podmiot spoza Unii musi posiadać swój oddział w Polsce i licencję KNF-u jeżeli chce legalnie świadczyć swoje usługi. Szczegóły opisano poniżej.

  • Domy maklerskie reklamują swoje usługi, a następnie proszą klientów o potwierdzenie, że sami zgłosili się do nich w celu założenia konta. 
  • KNF stwierdza jednak, że jest to nadinterpretacja przepisów i działania takie nie mogą mieć miejsca

KNF informuje o nadużyciach wyjątku regulacyjnego

Podmioty z siedzibą poza Unią Europejską mogą prowadzić na terytorium Polski działalność maklerską wyłącznie w formie oddziału. Prowadzenie takiej działalności wymaga zezwolenia Komisji i wpisu do rejestru KNF, napisano w komunikacie nadzorcy z dnia 1 marca 2021 r.

Te artykuły również Cię zainteresują
– Jeśli nie możesz znaleźć podmiotu za pomocą wyszukiwarki dostępnej pod linkiem https://www.knf.gov.pl/podmioty/wyszukiwarka_podmiotowotwiera się w nowej karcie, oznacza to, że nie jest on uprawniony do świadczenia usług maklerskich na terenie Polski a KNF nie nadzoruje jego działalności. Wyjątkiem od opisanego wymogu jest sytuacja gdzie klient ze swojej wyłącznej inicjatywy zwraca się z prośbą o zawarcie określonej transakcji jednak pod warunkiem, że nie dochodzi do niej w odpowiedzi na działania marketingowe podejmowane przez taką firmę – komentuje KNF.

Po zakończeniu okresu przejściowego dla Wielkiej Brytanii tj. po 31 grudnia 2020 r. w UE zaobserwowano pewne niewłaściwe praktyki polegające na nadużywaniu wyjątku opisanego powyżej.

Działania te polegają na reklamowaniu usług i sprzedaży produktów inwestycyjnych przez podmioty spoza UE, a następnie zachęcaniu inwestora do złożenia oświadczenia, że do transakcji doszło z jego inicjatywy. W tym celu często wykorzystywanym narzędziem jest wyskakujące okienko online „zgadzam się”, w których klienci oświadczają, że każda transakcja jest wykonywana z wyłącznej inicjatywy klienta.

Podpisanie takiego oświadczenia ma być potwierdzeniem, że klient samodzielnie znalazł firmę, z którą zawiera umowę i nie otrzymał wcześniej żadnych reklam czy propozycji skorzystania z jej usług.

Jeśli podmiot spoza UE pozyskuje klientów w Unii, promuje lub reklamuje usługi inwestycyjne na terytorium UE, jego usługi nie powinny być uznawane za świadczone z wyłącznej inicjatywy klienta. Dzieje się tak bez względu na jakąkolwiek klauzulę umowną lub jakiekolwiek oświadczenie, że firma sprzedała produkt inwestycyjny w reakcji na wyłączną inicjatywę klienta.

Na nieprawidłowe praktyki w tym zakresie uwagę zwróciła również ESMA w komunikacie:

– ESMA przypomina firmom, że “jeżeli firma z państwa trzeciego pozyskuje klientów lub potencjalnych klientów w Unii lub promuje lub reklamuje usługi inwestycyjne lub działalność inwestycyjną wraz z usługami dodatkowymi w Unii, nie należy tego uznawać za usługę świadczoną z własnej, wyłącznej inicjatywy klienta”. Jest to prawdą “niezależnie od wszelkich klauzul umownych lub zrzeczeń się odpowiedzialności, które mają na celu stwierdzenie, na przykład, że firma z państwa trzeciego będzie uważana za odpowiadającą na wyłączną inicjatywę klienta” – informuje paneuropejski regulator.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here