Naga Markets
Logo KNFW dniu 5 lutego 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji w obrocie akcjami spółki FTI Profit SA oraz złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W oskarżeniu pod uwagę brane są takie praktyki jak wash trading (sztuczny obrótw), pump and dump (zawyżanie cen instrumentu finansowego) oraz spoofing (przekazywanie fałszywych zleceń do arkusza). Akcje spółki zostały zawieszone na GPW już w grudniu, a GPW odblokuje je w tym tygodniu.


100-krotność średniego wolumenu i wzróść wartości o 200% zaniepokoiła KNF

KNF zwrócił uwagę na aktywność giełdową FTI Profit SA, gdy w okresie od 26 listopada do 3 grudnia, średni wolumen osiągał wartości powyżej jednego miliona sztuk akcji dziennie, wcześniej plasując się na poziomie zaledwie jedenastu tysięcy. We wspomnianym okresie doszło również do wzrostu kursu akcji spółki z 0,45 zł do 1,39 zł, czyli o ponad 200%.

Źródło: KNF

„Jednym ze sposobów działania Grupy było składanie wielu zleceń kupna, które kumulując się w arkuszu zleceń, mogły wywoływać mylne wrażenie występowania wzmożonego a jednocześnie rozproszonego popytu po określonej cenie. Powyższe pozorne zlecenia kupna były wycofywane z arkusza zleceń na kilka sekund przed złożeniem przez podmiot z Grupy agresywnego zlecenia sprzedaży o dużym wolumenie (rzeczywisty zamiar). Skutkiem powyższego była sprzedaż posiadanych przez Grupę akcji Spółki na rzecz pozostałych inwestorów, których zlecenia kupna uzyskały priorytet realizacji w wyniku anulowania zleceń kupna przez Grupę” – informuje KNF w oficjalnym dokumencie.

W ramach prowadzonych działań nadzorczych Komisja wystosowała do GPW żądanie zawieszenia akcji spółki, co nastąpiło z dniem 4 grudnia 2018 roku. Obrót zostanie wznowiony w tym tygodniu (dwa dni od momentu publikacji oświadczenia KNF). W związku z dokonanymi ustaleniami, w dniu 25 stycznia 2019 r. przekazane zostało do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, polegającego na dokonaniu manipulacji na rynku, o której mowa w art. 12 Rozporządzenia MAR.

„UKNF wskazuje, że przekazanie do publicznej wiadomości informacji w powyższym zakresie ma na celu uświadomienie inwestorom potencjalnego ryzyka naruszenia ich interesów, które związane jest z wystąpieniem okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji. W ocenie UKNF opisane powyżej działanie, które przerwane zostało zawieszeniem obrotu akcjami FTI Profit SA, miało w efekcie wzbudzić zainteresowanie (popyt) ze strony pozostałych uczestników obrotu oraz umożliwić Grupie sprzedaż istotnego pakietu akcji Spółki (do chwili zawieszenia Grupa zmniejszyła swój stan posiadania jedynie o ok. 170 tys. szt.)” – podsumowuje KNF.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here