Naga Markets webinar


Logo KNFZ upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. żądanie zawieszenia obrotu, od dnia 3 grudnia 2018 r., akcjami spółki Fast Finance SA z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu okresowego za trzeci kwartał 2018 r., w terminie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z § 79 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem” raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80 Rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Fast Finance zalicza się do grona spółek groszowych. Na początku tego roku za jedną akcję podmiotu płacono 1,5 zł, jednak od września cena oscylowała w granicach 10 groszy.Coinquista

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here