Naga MarketsKNF nie oceni w 2020 wpływu wyższej dźwigni na Forex i CFD w związku z Covid-19W dniu 1 sierpnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o ustanowieniu ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD), wprowadzając między innymi zmiany w zakresie wysokości dostępnej dźwigni finansowej. Po upływie maksymalnie 12 miesięcy Komisja miało ocenić to jak zmiany wpłynęły na zyskowność inwestorów oraz kształt rynku jednak z powodu epidemii Covid-19 postanowiono opóźnić publikację oceny skutków na drugi kwartał 2021 r.

  • Od sierpnia ubiegłego roku w Polsce obowiązują nowe przepisy dotyczące instrumentów CFD. Od tego czasu „doświadczony klient” może korzystać z dźwigni na Forex 100:1, trzykrotnie wyższej niż w pozostałych krajach UE
  • Status klienta doświadczonego można uzyskać posiadając odpowiednią wiedzę i doświadczenie rynkowe
  • Przepisy wprowadzały również ochronę początkowego depozytu zabezpieczającego, ochronę przed zamknięciem pozycji i ujemnym saldem
  • Statystyki za I kw. 2020 r. pokazały, że Polacy przestali zarabiać na Forex. Wynik zyskowności był najniższy od czasu podawania raportów (2017 r.)

Jaki wpływ na rynek Forex w Polsce miała decyzja KNF? Dowiemy się dopiero za rok

– Wpływ interwencji produktowej w sprawie CFD na krajowy rynek tych instrumentów pochodnych został poddany stałemu monitoringowi. Na tej podstawie KNF miała przeprowadzić ocenę skutków ww. decyzji nie później niż 12 miesięcy od wejścia w życie ustanowionych ograniczeń i podjąć ewentualnie stosowne kroki dostosowujące. Mając na uwadze bieżącą sytuację związaną z pandemią COVID-19 Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o przesunięciu terminu oceny skutków interwencji produktowej w sprawie CFD na drugi kwartał 2021 r. – napisał KNF w oświadczeniu

Z powyższego komunikatu wynika, że ocena skutków zmian przepisów CFD na rynku polskim powinna mieć miejsce najpóźniej do sierpnia bieżącego roku, jednak w związku z panującą epidemią datę publikacji raportu przesunięto o rok. W efekcie stosowny dokument pojawi się pomiędzy kwietniem i czerwcem 2021.

Wprowadzone przez KNF ograniczenia polegają na tym, że od dostawcy CFD wymaga się, aby zapewnił klientom detalicznym:

  1. ochronę początkowego depozytu zabezpieczającego, czyli zastosował limity dźwigni finansowej dla danego rodzaju inwestycji;
  2. ochronę przez zamknięciem pozycji – dostawca CFD jest zobowiązany do zamknięcia najbardziej stratnych transakcji klienta w przypadku zmniejszenia wartości środków wpłaconych na rachunek poniżej określonego poziomu;
  3. ochronę przed ujemnym saldem, czyli uniemożliwił poniesienie przez klienta straty przekraczającej wartość wpłaconych środków pieniężnych;
  4. dostęp wyłącznie do materiałów i reklam dotyczących CFD, które będą zawierać odpowiednie ostrzeżenie o ryzykach związanych z inwestowaniem w CFD oraz
  5. nie będzie przekazywał jakichkolwiek bonusów finansowych i niefinansowych w celu zachęcania klientów do inwestowania w CFD.

Zobacz również: Polscy traderzy przestali zarabiać na Forex? Najgorszy wynik zyskowności od 2017 r.

Klient doświadczony z dostępem do wyższego lewara

Jednocześnie KNF, pomimo negatywnej rekomendacji paneuropejskiego regulatora ESMA, zdecydował się wprowadzić dodatkową kategorię klienta detalicznego, klienta doświadczonego, który dzięki odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu może korzystać w przypadku wybranych instrumentów z wyższej dźwigni finansowej. W przypadku głównych par walutowych Forex, głównych indeksów giełdowych i złota wzrasta ona do 100:1, jeżeli spełnione zostaną poniższe warunki:

1)    klient detaliczny zawarł w ciągu ostatnich 24 miesięcy:

a)    transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
b)    transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10.000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
c)    transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 euro, przy czym klient zawarł co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów;

2)    klient detaliczny posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych, w tym CFD, popartą:

a)    uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zawodowych, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym; lub
b)    odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy; lub
c)    potwierdzeniem, że klient ten wykonuje lub wykonywał czynności albo pracuje lub pracował na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Poprzedni artykuł6000 maszyn zasili farmę wydobywająca Bitcoiny w Iranie
Następny artykułFO Dębica miała wstępnie 22,49 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.
Krzysztof Kamiński redaktor Comparic.pl
Wiedzę z zakresu inwestowania oraz produktów finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych, a jej praktyczne zastosowanie zdobywał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestnik obrotu na największych rynkach giełdowych świata – NYSE, NASDAQ i LSE. Specjalista rynku kontraktów terminowych na surowce, głównie ropy WTI oraz złota. Autor strategii Wide View Strategy (WiViSt), którą doskonalił zgodnie z maksymą „Tnij szybko straty, pozwól zyskom rosnąć”. Zwolennik analizy technicznej. Sukces w inwestycjach zapewnia mu chłodne podejście do analizy wykresów połączone z konsekwencją i żelaznymi zasadami zarządzania kapitałem. W trakcie swej kariery na rynkach finansowych dzielił się swoim doświadczeniem z inwestorami jednego z największych brokerów Forex na świecie. Redaktor telewizji internetowej Comparic24.tv, odpowiedzialny za prowadzenie programów informacyjnych oraz poświęconych tematyce szeroko pojętego tradingu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here