Naga MarketsNiemal 13 milionów złotych kary nałożyła Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na Alior Bank, Mediatel oraz STP Investments, poinformował nadzorca w komunikacie z 48. posiedzenia, które miało miejsce 3 grudnia. Największą z nich, bo aż 10 milionów zapłaci Alior Bank – Komisja zdecydowała się utrzymać w mocy swoją decyzję z dnia 6 czerwca.


Alior Bank z karą 10 mln zł od KNFu. Mogło być niemal 500 mln zł?

Podczas 48. posiedzenia KNFu zdecydowano utrzymać karę i wydać ostateczną decyzję w sprawie grzywny z 6 czerwca 2019 roku. Na 10 milionów grzywny składają się:

Te artykuły również Cię zainteresują

„I. kary w wysokości 1 miliona złotych nałożonej za istotne naruszenia przepisów prawa w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 listopada 2015 r.,

II. kary w wysokości 9 milionów złotych nałożonej za naruszenia przepisów prawa w brzmieniu obowiązującym przed dniem 21 kwietnia 2018 r.” – poinformował KNF w komunikacie.

Naruszenia związane były z pośrednictwem Alior Bank SA w obrocie certyfikatami inwestycyjnymi funduszu W Investments: „Z ustaleń przeprowadzonego postępowania wynika, że miały miejsce między innymi przypadki braku zawierania przez Bank pisemnych umów dotyczących przyjmowania i przekazywania oraz wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z osobami nabywającymi i zbywającymi certyfikaty inwestycyjne funduszy WI w ramach obrotu wtórnego za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku” – podaje dalej Komisja.

Warto zaznaczyć, że Aliorowi za pierwsze wykroczenie groziło nawet 10 milionów kary, za drugie natomiast ponad 480 milionów, KNF przy ustalaniu wysokości sankcji wziął jednak pod uwagę działania instytucji w celu usunięcia skutków naruszenia prawa.

Alior Bank w sierpniu nie zgodził się z wydanym rozstrzygnięciem i „złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W toku ponownego rozpatrywania sprawy KNF potwierdziła zaistniałe naruszenia prawa oraz odmówiła zasadności zarzutów wywiedzionych przez Bank co skutkowało utrzymaniem w mocy decyzji nakładającej kary pieniężne na Bank” – podsumowano w oświadczeniu.

Mediatel musi zapłacić łącznie 1 mln zł, STP Investments natomiast 1,6 mln zł

Oprócz wielomilionowej kary dla Alior Banku, którą KNF utrzymał w mocy, Komisja informowała również o nałożeniu grzywien na Mediatel oraz STP Investments. W przypadku Mediatel w komunikacie czytamy:

Komisja jednogłośnie nałożyła na Mediatel SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka):

I.karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku, skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015, raportu rocznego za rok 2015 oraz nieterminowe przekazanie 3 raportów okresowych,

  1. karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku, I
  2. karę pieniężną w wysokości 600 tysięcy złotych oraz karę wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016 i raportu rocznego za rok 2016 oraz nieterminowe przekazanie 8 raportów okresowych i nieprzekazanie 5 raportów okresowych”

Komisja nałożyła na Spółkę wyżej wymienione kary uznając, że uchybienie obowiązkom informacyjnym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz przekazywania raportów okresowych KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości stanowiło istotne naruszenie, a Spółka nie daje rękojmi należytego wypełniania obowiązków informacyjnych w przyszłości.

Jeżeli chodzi zaś o STP Investments to na 1,6 mln zł grzywny składało się 900 tysięcy złotych za naruszenie polegające na tym, że spółka nie ogłosiła w terminie 3 miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Stalprodukt, tj. od dnia 28 czerwca 2016 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów. 700 tysięcy złotych dotyczyło dwukrotnego nabycia akcji Stalprodukt w czasie gdy podmiot był zobowiązany do wypełnienia obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here