Naga MarketsKomisja Nadzoru Finansowego (KNF) upoważniła Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) do świadczenia usług w zakresie raportowania transakcji w ramach zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego (ARM). Jako ARM, KDPW jest uprawniony do świadczenia usług w zakresie raportowania transakcji na terenie Unii Europejskiej.

ARM jest mechanizmem raportowania szczegółowych informacji o transakcjach na instrumentach finansowych w imieniu klientów do organów nadzorczych zgodnie z wymogami MiFIR. Od dnia 3 stycznia 2018 r. do dnia zatwierdzenia przez KNF, KDPW prowadziła ARM na podstawie przepisów przejściowych i zgłosiła transakcje z 53 firmami inwestycyjnymi. W tym okresie KDPW dokonał w imieniu klientów ponad 34 mln transakcji na instrumentach finansowych.

“KDPW oferuje elastyczne modele raportowania dostosowane do potrzeb klientów, umożliwiające raportowanie pełnego zakresu wymaganych danych za pośrednictwem ARM, w tym danych raportowanych do repozytorium transakcji oraz danych transakcyjnych z rynków prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot. Uproszczone modele raportowania transakcji pozwalają uczestnikom na znaczne zmniejszenie wolumenu przesyłanych danych zgodnie z MiFIR” – powiedział Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu KDPW.

„Autoryzacja ARM wpisuje się w strategiczne działania KDPW na rzecz budowy zintegrowanego portfela usług wspomagających funkcjonowanie i rozwój polskiego rynku finansowego. Jak wszystkie nasze kluczowe usługi, ARM jest oferowany klientom w całej Unii Europejskiej. ARM przekazuje szczegółowe informacje na temat transakcji właściwemu organowi nadzoru państwa, w którym jednostka podlega obowiązkowi sprawozdawczemu. W tym czasie KDPW raportuje transakcje w imieniu klientów do Komisji Nadzoru Finansowego oraz KNF na Malcie, w Portugalii i Wielkiej Brytanii, a w przyszłości może raportować do innych organów nadzoru w zależności od potrzeb klientów” – powiedział Michał Stępniewski, Wiceprezes Zarządu KDPW.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here