Naga MarketsUrząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wskazał w czwartek, że postulaty wysuwane przez fundację Trading Jam (TJS) dotyczące upublicznienia raportu  regulatora w sprawie domu maklerskiego X-Trade Brokers (XTB) nie mogą zostać zrealizowane, a Fundacja nie powinna wprowadzać traderów w błąd, wynika z komunikatu opublikowanego przez Jacka Barszczewskiego, Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej w Urzędzie KNF. Oświadczenie jest odpowiedzią na list otwarty, który Rafał Zaorski wystosował w środę do nadzorcy.


KNF nie może odtajnić raportu ws. XTB w związku z obowiązującymi przepisami prawa

Reprezentująca interesy polskich traderów Fundacja Trading Jam, której misją i celem jest ochrona praw inwestorów chce wymusić na XTB wypłatę odszkodowań klientom rzekomo poszkodowanym przez praktyki przedsiębiorstwa dotyczące egzekucji zleceń. W tym celu przedstawiciele Fundacji zorganizowali pod siedzibą hotelu, w którym odbywała się konferencja edukacyjna brokera manifestację, a Rafał Zaorski będący jej przedstawicielem, wystosował do KNF list otwarty z pytaniem o postępowanie w sprawie domu maklerskiego oraz kontrolę innych polskich brokerów pod kątem parametru „deviation” w ramach egzekwowanych zleceń klienckich w modelu instant.

Jak stwierdza Jacek Barszczewski, reprezentujący KNF, Trading Jam „po raz kolejny kieruje do Urzędu KNF postulaty dotyczące ujawnienia „utajnionego raportu” z kontroli” w XTB. W opublikowanym oświadczeniu Barszczewski stwierdza, że Fundacja wystosowując swoją prośbę nie uwzględnia okoliczności determinujących odpowiedź nadzorcy:

„Komisja Nadzoru Finansowego, jako organ administracji publicznej działa wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów prawa. Zgodnie z art. 7 Konstytucji, kompetencji organów władzy publicznej nie można domniemywać, muszą być one określone jasno i precyzyjnie w przepisach prawa. Urząd KNF zwraca uwagę, że formułowane przez fundację Trading Jam postulaty kierowane do Urzędu KNF za pośrednictwem mediów skutkowałyby podejmowaniem przez organ nadzoru czynności z naruszeniem przepisów prawa”.

KNF wskazuje, że postulaty skierowane do niej przez Trading Jam w zakresie publikacji dokumentów z powstępowaniach przeprowadzonych przez Komisję nie mogą być zrealizowane inaczej niż poprzez ich przekazanie właściwym organom państwowym, bowiem tylko one są uprawnione do ich otrzymania.

„Prezentowane twierdzenia fundacji Trading Jam nie znajdują zatem podstawy prawnej i mogą w efekcie powodować mylne wrażenie, że Komisja nie chcąc ujawnić pożądanych przez fundację danych, w tym o kontrolach wobec innych firm inwestycyjnych, działa tym samym przeciw inwestorom indywidualnym” – wyjaśnia Barszczewski.

Wcześniej oficjalne oświadczenie w sprawie prezentował również Zarząd XTB stwierdzając, że asymetryczny parametr odchylenia nie spowodował szkód klientów: „(…) z całą stanowczością i odpowiedzialnością pragniemy podkreślić, że stosowanie mechanizmu asymetrycznego wykonywania zleceń typu instant nie było przyczyną szkód po stronie klientów albo zysku po stronie naszej spółki, co potwierdzają liczne, niezależne analizy.

KNF wywiązał się ze swoich obowiązków, twierdzi Barszczewski

Jak przypomina rzecznik polskiego nadzorcy finansowego, KNF nałożył karę finansową na XTB w wysokości 9,9 mln zł m.in. za:

  • „świadczenie usług maklerskich bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta poprzez niesymetryczne ustawienie parametru deviation w ramach egzekucji zleceń klientów w modelu instant oraz
  • brak informowania potencjalnych klientów o dokładnym sposobie świadczenia usług maklerskich wykonywania zleceń w modelu instant, w zakresie stosowania parametru deviation tj. jego niesymetrycznego ustawienia oraz w zakresie stosowania opóźnienia realizacji zleceń wybranych klientów (stosowanie parametru delay)”

W związku z tym w opinii Barszczewskiego, Komisja wywiązała się ze swoich obowiązków, identyfikując, badając i oceniając sposób świadczenia usług przez XTB, stosując również przewidziane w ramach litery prawa sankcje.

„Inne działania sugerowane przez fundację nie są dopuszczone przez przepisy prawa opisujące kompetencje i obowiązki organu nadzoru. W związku z tym, w swoich wystąpieniach fundacja Trading Jam nie powinna wprowadzać osób zainteresowanych w błąd co do możliwości działania Komisji oraz Urzędu KNF w ich indywidualnych sprawach. Może to bowiem narazić interesy prawne tych osób poprzez zaniechanie przez nie ewentualnego skorzystania z odpowiednich środków prawnych” – informuje w podsumowaniu komunikatu Barszczewski.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here