Naga MarketsLogo KNFKomisja Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 30 października 2020 r. jednogłośnie nałożyła na GetBack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sankcje administracyjne w postaci cofnięcia GetBack zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego oraz karę pieniężną w wysokości 50.000 złotych. Pełną treść komunikatu można znaleźć na stronie komisji.

Zobacz również: KNF ponownie rozpatrzy sprawę Ostrowskiego. Chodzi o karę w wysokości 600 tysięcy zł

Afery ciąg dalszy. GetBack traci zezwolenia

Aktywność GetBack w zakresie zawierania transakcji sprzedaży portfeli wierzytelności była prowadzona na znacznie większą skalę niż główna działalność GetBack związana z podejmowaniem w imieniu funduszy sekurytyzacyjnych czynności o charakterze windykacyjnym związanych z ściąganiem należności z tytułu wierzytelności wchodzących w skład portfeli wierzytelności stanowiących przedmiot lokat funduszy sekurytyzacyjnych – napisano w oświadczeniu KNF.

Wskazane sankcje administracyjne zostały nałożone na GetBack za:

 1. naruszenie art. 192a ustawy o funduszach inwestycyjnych poprzez prowadzenie działalności w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami bez zachowania zasad uczciwego obrotu oraz w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników m.in. funduszy tj.:
 • Universe 3 NSFIZ;
 • GetPro NSFIZ;
 • Debito NSFIZ;
 • Universe NSFIZ;
 • Altus NSFIZ Wierzytelności;
 • Altus NSFIZ Wierzytelności 3;
 • GetBack Windykacji Platinum NSFIZ;
 • Centauris 3 NSFIZ,

2. wykonywanie działalności z przekroczeniem zakresu zezwolenia,

3. naruszenie postanowień statutów funduszy:

 • GetBack Windykacji Platinum NSFIZ,
 • Centauris 3 NSFIZ,
 • GetBack Windykacji NSFIZ (obecnie: Grom Windykacji NSFIZ),
 • Universe 3 NSFIZ,
 • Debito NSFIZ.

4. wykonywanie działalności z naruszeniem zasad uczciwego obrotu oraz interesu uczestników funduszu sekurytyzacyjnego.

Zobacz również: Pierwszy akt oskarżenia ws. afery GetBack trafił do sądu! “Bedą kolejne”

Zawierane przez GetBack w imieniu funduszy sekurytyzacyjnych transakcje sprzedaży oraz zakupu portfeli wierzytelności przebiegały według powtarzającego się schematu, polegającego na odgórnym ustalaniu ceny sprzedaży portfeli wierzytelności przez Członków Zarządu GetBack – wskazano w raporcie KNF.

Jak poinformowała Komisja, w przypadku niektórych transakcji sprzedaży portfeli wierzytelności, transakcje były dokonywane z góry przyjętym zamiarem docelowego „zwrócenia” portfeli wierzytelności do funduszu sekurytyzacyjnego dokonującego ich początkowego zbycia, bądź też innego funduszu zarządzanego przez GetBack, lecz w zmienionej formie uwzględniającej np. „wymieszanie” wierzytelności wchodzących w skład różnych portfeli wierzytelności tj. połączenie lub podzielenie portfeli wierzytelności. Powyższa praktyka była określana przez Członków Zarządu GetBack jako „transakcje bumerang”.

GetBack SA wykorzystywał fakt zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy sekurytyzacyjnych do realizacji własnych partykularnych interesów. W szczególności działania GetBack SA polegające na zawyżaniu wycen portfeli wierzytelności w porównaniu do ich rzeczywistej wartości godziwej doprowadziły do zniekształcenia obrazu sytuacji majątkowej funduszy sekurytyzacyjnych – podkreślono w raporcie.

W ocenie KNF, sztuczne zwiększanie wyceny aktywów funduszy wchodzących w skład grupy kapitałowej GetBack w związku z zawartymi umowami przelewu wierzytelności jak i udzielonymi pożyczkami „koniczynka” miało przełożenie na wycenę aktywów GetBack, która jako spółka publiczna obowiązana była publikować kwartalne, półroczne i roczne raporty.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here