Naga MarketsKomisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała o nałożeniu kary finansowej na Raiffeisen Bank Polska w wysokości pięciu milionów złotych w związku z naruszeniem ustawy dotyczącej funduszy inwestycyjnych. Organ dał również zielone światło do przejęcia działalności podstawowej banku przez BGŻ BNP Paribas.


Raiffeisen Bank Polska SA pełnił funkcję depozytariusza Funduszy: Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Inwestycje Rolne FIZAN), Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Inwestycje Selektywne FIZAN), Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Lasy Polskie FIZAN) i Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Vivante FIZAN) […]. W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego Komisja ustaliła, że w związku z wykonywaniem funkcji depozytariusza przez Raiffeisen Bank Polska SA doszło do szeregu nieprawidłowości. Komisja ustaliła, że Raiffeisen Bank Polska SA wykonując funkcję depozytariusza ww. Funduszy nie działał niezależnie i w interesie uczestników Funduszy, do czego zobligowany był na podstawie art. 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych” – podaje komunikat KNF.

Warto zauważyć, że założony w 1991 roku Raiffeisen Bank Polska S.A. jest najdłużej obecnym na polskim rynku bankiem z udziałem kapitału zagranicznego. KNF nie zgłasza sprzeciwu co do zamiaru nabycia przez BNP Paribas mniejszościowego pakietu akcji Raiffeisenu, zezwalając na podział przejmowanego banku:

“Komisja Nadzoru Finansowego wydała jednogłośne decyzje administracyjne w sprawie: stwierdzenia braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez BNP Paribas SA akcji Raiffeisen Bank Polska SA uprawniających do wykonywania ponad 1/3 łącznej liczby głosów na WZ Raiffeisen Bank Polska SA i stanowiących ponad 1/3 kapitału zakładowego Raiffeisen Bank Polska SA oraz ustalenia dnia 31 marca 2019 r. jako terminu, do którego powinno nastąpić nabycie akcji, o którym mowa powyżej; zezwolenia na podział Raiffeisen Bank Polska SA przez wydzielenie części majątku Raiffeisen Bank Polska SA do Banku BGŻ BNP Paribas SA w zamian za akcje Banku BGŻ BNP Paribas SA emitowane akcjonariuszom Raiffeisen Bank Polska SA zgodnie z planem podziału z dnia 28 kwietnia 2018 r.; wskazania warunków, które w interesie dobra ogólnego oddział Raiffeisen Bank International AG musi spełniać przy prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; zezwolenia na połączenie Raiffeisen Bank Polska SA i Raiffeisen Bank International AG poprzez przeniesienie całego majątku Raiffeisen Bank Polska SA na Raiffeisen Bank International AG” – informuje osobny komunikat komisji.

Banki porozumiały się co do przejęcia jeszcze w kwietniu bieżącego roku i ma mieć ona miejsce w formie podziału Raiffeisen przez wydzielenie podstawowej działalności, a łączną cenę transakcji ustalono na 3,25 mld zł. “Otrzymanie zgód odpowiednich organów nadzorujących to bardzo ważny etap transakcji. Kolejne kroki obejmują prawne wydzielenie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska i jej połączenie z naszym bankiem, co ma nastąpić jeszcze w tym roku. Następnie skupimy się na rebrandingu oraz fuzji operacyjnej, zaplanowanych na 2019 r. Przeprowadzenie tej transakcji wzmocni naszą pozycję i pozwoli wejść do pierwszej ligi polskich banków z aktywami powyżej 100 mld zł” – stwierdził prezes Banku BGŻ BNP Paribas, Przemek Gdański.

Na początku poniedziałkowej sesji akcje BGŻ BNP pozostają niewzruszone na najnowsze doniesienia, poruszając się cały czas w kilkuzłotowej konsolidacji pomiędzy 38 i 42 zł za akcję, na siedmioletnich minimach.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here