Naga MarketsKomisja Nadzoru Finansowego (dalej jako „KNF”), na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym i po uwzględnieniu opinii Komitetu Stabilności Finansowej, potwierdziła identyfikację dziesięciu banków jako innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz dodatkowo zidentyfikowała jeden bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym. Na tej podstawie KNF zdecydowała również o nałożeniu lub utrzymaniu stosownych buforów kapitałowych.

Identyfikacja przez KNF innych instytucji o znaczeniu systemowym odbywa się w oparciu
o następujące kryteria:

Te artykuły również Cię zainteresują
  • wielkość,
  • znaczenie dla gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej i Unii
    Europejskiej,
  • znaczenie działalności transgranicznej oraz wzajemne powiązania z systemem
    finansowym.

Ostateczny rozkład nałożonych lub utrzymanych buforów innej instytucji o znaczeniu
systemowym (na podstawie danych z 31 grudnia 2017 r.) przedstawia poniższa tabela:

Źródło: KNF

BPS oraz SGB zostały uznane za instytucje o znaczeniu systemowym, w ich przypadku nie podjęto jednak decyzji o nałożeniu bufora kapitałowego.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here